Gemeentelijke eigendommencomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Gemeentelijke eigendommencomponent
Contextdiagram
Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommenco- mponent Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcreati- eservices Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services Het koppelvlak Kadastrale Mutatieservices specificeert een set van standaardservices voor de binnengemeentelijke distributie in StUF van kadastrale mutaties zoals die door het Kadaster in de vorm van de BRK-levering verstrekt worden. (Constraint) StUF Kadastrale mutatieservices Functionaliteit voor het beheren van gemeentelijke eigendommen (ApplicationFunction) Beheren van gemeentelijke eigendommen Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkhe- id Constraint Integriteit RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Deze svg is op 01-03-2020 21:42:12 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 01-03-2020 21:42:12 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Gemeentelijke eigendommencomponent
Definitie  : Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan.
Toelichting  : De component verzorgd het registeren van objecten waarvan de gemeente eigenaar is. Het betreft niet het registeren van de gegevens van een object zelf (deze staan in het geval van een gebouw al in de BAG) maar biedt inzicht in alle objecten waarvan de gemeente eigenaar is en vult basis gegevens over deze objecten aan met aanvullende informatie die vanuit de rol van eigenaar belangrijk is (bijvoorbeeld gegevens over onderhoud).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 575afffa-5d26-4e27-96b3-9007ac3ed71d
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: