Salarisadministratie en -verwerkingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Salarisadministratie en -verwerkingcomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Salarisadministratie en -verwerkingcomponent
Definitie  : Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : Bijv. door mutaties in medewerkerwerker of salarisgegevens te laten doorvoeren door medewerkers van een HRM-afdeling.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : Organisatiebrede negatieve publiciteit (imagoschade) significant verlies van motivatie van medewerkers.
Object ID  : cbee6dba-0fe3-4007-a537-e11b6c38b3be
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers significant verlies van motivatie van medewerkers;
Object ID  : cbee6dba-0fe3-4007-a537-e11b6c38b3be
Object ID_nl  : cbee6dba-0fe3-4007-a537-e11b6c38b3be
Original ID  : id-cbee6dba-0fe3-4007-a537-e11b6c38b3be
Semanticsearch  : salarisadministratie en -verwerkingcomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: