Ketenpartner-portaalcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Ketenpartner-portaalcomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Ketenpartner-portaalcomponent
Definitie  : Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten
Toelichting  : De component authenticeert een ketenpartner en geeft daarna toegang tot voor die ketenpartner geautoriseerde diensten.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : faac7877-09ef-4a5e-95fb-48c98c1209aa
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : faac7877-09ef-4a5e-95fb-48c98c1209aa
Object ID_nl  : faac7877-09ef-4a5e-95fb-48c98c1209aa
Original ID  : id-faac7877-09ef-4a5e-95fb-48c98c1209aa
Semanticsearch  : ketenpartner-portaalcomponent
Relaties  : 
Realiseert verplichte standaarden (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...