Ketenpartner-portaalcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Ketenpartner-portaalcomponent
Contextdiagram
Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner portaalcompone- nt Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationFunction) Aanleveren van informatie Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van factuur en declaratieindien- ing Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkhe- id De SI-UBL e-factuurstandaard zoals belangrijke (internationale) marktpartijen van e-factuuroplossingen die hebben afgesproken in de Stichting Simplerinvoicing (Constraint) SimplerInvoicin- g-UBL (e Factureren) Europese Norm voor e-factureren (EN16391) met de Nederlandse Core Usage Invoice Specification voor overheden (NL-CIUS). Deze inperking van de EU norm wordt aanbevolen voor overheden en wordt onder meer door het Simplerinvoicing netwerk volledig ondersteund. Indien u een ander kanaal gebruikt voor het e-factureren (netwerk of e-mail) dient u compliance aan de NL-CIUS zelf te verzekeren. (Constraint) EN16931 / NL CIUS (e Factureren) AssignmentRelationship AssignmentRelationship Afhankelijk van afspraken met ketenpartners (RealizationRelationship) Midden Afhankelijk van afspraken met ketenpartners; eschikbaarheid minimaal M. Het niet beschikbaar zijn van deze component betekent dat beveilkigde uitwisseling niet mogelijk is, ergo de dienst waar het onderdeel van is niet beschikbaar is. (RealizationRelationship) Midden Afhankelijk van afspraken met ketenpartners en het soort gegevens dat wordt uitgwisseld (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 23-08-2019 02:56:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 02:56:27 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Ketenpartner-portaalcomponent
Definitie  : Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten
Toelichting  : De component authenticeert een ketenpartner en geeft daarna toegang tot voor die ketenpartner geautoriseerde diensten.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : faac7877-09ef-4a5e-95fb-48c98c1209aa
Relaties  : 

BIV classificatie:
  • Vertrouwelijkheid (Midden)
    Afhankelijk van afspraken met ketenpartners en het soort gegevens dat wordt uitgwisseld
  • Integriteit (Midden)
    Afhankelijk van afspraken met ketenpartners
  • Beschikbaarheid (Midden)
    Afhankelijk van afspraken met ketenpartners; eschikbaarheid minimaal M. Het niet beschikbaar zijn van deze component betekent dat beveilkigde uitwisseling niet mogelijk is, ergo de dienst waar het onderdeel van is niet beschikbaar is.

Komt voor op   :  ArchiMate views: