Ketenpartner-portaalcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Ketenpartner-portaalcomponent
Contextdiagram
Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner- portaalcompone- nt Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationFunction) Aanleveren van informatie Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van factuur en declaratieindieni- ng Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkhe- id De SI-UBL e-factuurstandaard zoals belangrijke (internationale) marktpartijen van e-factuuroplossingen die hebben afgesproken in de Stichting Simplerinvoicing (Constraint) SimplerInvoicin- g-UBL (e- Factureren) Europese Norm voor e-factureren (EN16391) met de Nederlandse Core Usage Invoice Specification voor overheden (NL-CIUS). Deze inperking van de EU norm wordt aanbevolen voor overheden en wordt onder meer door het Simplerinvoicing netwerk volledig ondersteund. Indien u een ander kanaal gebruikt voor het e-factureren (netwerk of e-mail) dient u compliance aan de NL-CIUS zelf te verzekeren. (Constraint) EN16931 / NL- CIUS (e- Factureren) AssignmentRelationship AssignmentRelationship Afhankelijk van afspraken met ketenpartners (RealizationRelationship) Midden Afhankelijk van afspraken met ketenpartners; eschikbaarheid minimaal M. Het niet beschikbaar zijn van deze component betekent dat beveilkigde uitwisseling niet mogelijk is, ergo de dienst waar het onderdeel van is niet beschikbaar is. (RealizationRelationship) Midden Afhankelijk van afspraken met ketenpartners en het soort gegevens dat wordt uitgwisseld (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 25-01-2020 18:26:22 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2020 18:26:22 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities