SIEM-beheercomponent

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : SIEM-beheercomponent
Definitie  : Een SIEM-beheercomponent (Securiy Information & Event management) voor het beheren van technische beveiliginginformatie
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : Organisatiebrede negatieve publiciteit (imagoschade) significant verlies van motivatie van medewerkers.
Object ID  : 90b5871c-727f-40dd-b36f-ed229386ae57
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : directe imagoschade, bijvoorbeeld door negatieve publiciteit.
Object ID  : 90b5871c-727f-40dd-b36f-ed229386ae57
Object ID_nl  : 90b5871c-727f-40dd-b36f-ed229386ae57
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: