Financieel component

Contextdiagram
Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een op XML (EXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet. (Constraint) XBRL Ook wel genoemd UNIFI (UNIverseel Financiele Industry-standaard berichtenschema) is de internationale standaard die het ISO platform definieert voor de ontwikkeling van financiele standaards. (Constraint) ISO 20022 De UBL-OHNL standaard beschrijft de berichten voor inkopen van alle producten en diensten, met uitzondering van inhuur personeel. (Constraint) UBL-OHNL (e- Factureren) StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Applicatieservice om diverse soorten financiele processen te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van financiële processen ApplicationService Uitwisselen vane-Facturen Applicatieservice voor het berekenen van de bruto- c.q. netto verrekening (ApplicationService) Beheren van bruto c.q. nettoverwerkin- g Digipoort is een centrale voorziening in de infrastructuur van de e-overheid, waarop overheden en bedrijven kunnen aansluiten om gemakkelijk en betrouwbaar gegevens met elkaar te kunnen uitwisselen. (ApplicationComponent) Digipoort Europese Norm voor e-factureren (EN16391) met de Nederlandse Core Usage Invoice Specification voor overheden (NL-CIUS). Deze inperking van de EU norm wordt aanbevolen voor overheden en wordt onder meer door het Simplerinvoicing netwerk volledig ondersteund. Indien u een ander kanaal gebruikt voor het e-factureren (netwerk of e-mail) dient u compliance aan de NL-CIUS zelf te verzekeren. (Constraint) EN16931 / NL- CIUS (e- Factureren) Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services Het Semantisch Model e-Factuur (SMeF) geeft een semantische beschrijving van de verschillende factuurelementen en legt deze expliciet vast voor het gebruik van elektronische facturatie. Op deze manier wordt semantische interoperabiliteit gegarandeerd. (Constraint) Semantisch Model e- Factureren (SMeF) Met Peppol gebruikt u een veilige, betrouwbare en interoperabele infrastructuur om facturen en orders uit te wisselen (verzenden en ontvangen). (Constraint) Peppol en SimplerInvoici- ng (e- Factureren) RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 09-11-2022 15:46:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 15:46:17 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Financieel component
Definitie  : Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : Deze gevolgen worden als volgt gekwantificeerd: maximale hersteltijd in geval van incidenten is binnen 40 werkuren (5 werkdagen van 8 uur) in 85% van de gevallen.
Toelichting  : De component ondersteunt financiële processen en beheer o.a.: * debiteuren * crediteuren * budgettering * uitgavebeheer * budgetbewaking * declaraties en facturen * projectboekhouding * grootboek * vaste activa. Gelet op het grote aantal gemeentelijke producten waarbij betalingen een rol spelen is het van belang dat de component verschillende soorten, liefst standaard, koppelingen ondersteunt.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : financiële gevolgen: niet meer op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; geen accountantsverklaring afgegeven;
Object ID  : 45d49c0d-ef2c-48fa-9ebf-9b5b84678445
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : financiële gevolgen: niet meer op te vangen binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; geen accountantsverklaring afgegeven;
Object ID  : 45d49c0d-ef2c-48fa-9ebf-9b5b84678445
Object ID_nl  : 45d49c0d-ef2c-48fa-9ebf-9b5b84678445
Original ID  : id-45d49c0d-ef2c-48fa-9ebf-9b5b84678445
Semanticsearch  : financieel component
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):


Realiseert aanbevolen standaarden (4):


Komt voor op   :  ArchiMate views: