Financieel component

Contextdiagram
Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Het Semantisch Model e-Factuur (SMeF) geeft een semantische beschrijving van de verschillende factuurelementen en legt deze expliciet vast voor het gebruik van elektronische facturatie. Op deze manier wordt semantische interoperabiliteit gegarandeerd. (Constraint) Semantisch Model e- Factureren (SMeF) XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een op XML (EXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet. (Constraint) XBRL ApplicationService Uitwisselen van e-Facturen StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services Met Peppol gebruikt u een veilige, betrouwbare en interoperabele infrastructuur om facturen en orders uit te wisselen (verzenden en ontvangen). (Constraint) Peppol en SimplerInvoici- ng (e- Factureren) Ook wel genoemd UNIFI (UNIverseel Financiele Industry-standaard berichtenschema) is de internationale standaard die het ISO platform definieert voor de ontwikkeling van financiële standaards. (Constraint) ISO 20022 De UBL-OHNL standaard beschrijft de berichten voor inkopen van alle producten en diensten, met uitzondering van inhuur personeel. (Constraint) UBL-OHNL (e- Factureren) Europese Norm voor e-factureren (EN16391) met de Nederlandse Core Usage Invoice Specification voor overheden (NL-CIUS). Deze inperking van de EU norm wordt aanbevolen voor overheden en wordt onder meer door het Simplerinvoicing netwerk volledig ondersteund. Indien u een ander kanaal gebruikt voor het e-factureren (netwerk of e-mail) dient u compliance aan de NL-CIUS zelf te verzekeren. (Constraint) EN16931 / NL- CIUS (e- Factureren) Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Applicatieservice voor het berekenen van de bruto- c.q. netto verrekening (ApplicationService) Beheren van bruto c.q. netto verwerking Applicatieservice om diverse soorten financiële processen te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van financiële processen Digipoort is een centrale voorziening in de infrastructuur van de e-overheid, waarop overheden en bedrijven kunnen aansluiten om gemakkelijk en betrouwbaar gegevens met elkaar te kunnen uitwisselen. (ApplicationComponent) Digipoort RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship Deze svg is op 10-04-2024 23:39:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 23:39:59 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Financieel component
Definitie     Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing
Toelichting     De component ondersteunt financiële processen en beheer o.a.: * debiteuren * crediteuren * budgettering * uitgavebeheer * budgetbewaking * declaraties en facturen * projectboekhouding * grootboek * vaste activa. Gelet op het grote aantal gemeentelijke producten waarbij betalingen een rol spelen is het van belang dat de component verschillende soorten, liefst standaard, koppelingen ondersteunt.
GEMMA type     Referentiecomponent
BBN     BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN     122
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : deze gevolgen worden als volgt gekwantificeerd: maximale hersteltijd in geval van incidenten is binnen 40 werkuren (5 werkdagen van 8 uur) in 85% van de gevallen.
Toelichting     De component ondersteunt financiële processen en beheer o.a.: * debiteuren * crediteuren * budgettering * uitgavebeheer * budgetbewaking * declaraties en facturen * projectboekhouding * grootboek * vaste activa. Gelet op het grote aantal gemeentelijke producten waarbij betalingen een rol spelen is het van belang dat de component verschillende soorten, liefst standaard, koppelingen ondersteunt.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Integriteit     2
Integriteit     2 : financiële gevolgen: niet meer op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; geen accountantsverklaring afgegeven.
Object ID     45d49c0d-ef2c-48fa-9ebf-9b5b84678445
Vertrouwelijkheid     2
Vertrouwelijkheid     2 : financiële gevolgen: niet meer op te vangen binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; geen accountantsverklaring afgegeven.
Object ID     45d49c0d-ef2c-48fa-9ebf-9b5b84678445
Object ID_nl     45d49c0d-ef2c-48fa-9ebf-9b5b84678445,45d49c0d-ef2c-48fa-9ebf-9b5b84678445
Original ID     id-45d49c0d-ef2c-48fa-9ebf-9b5b84678445
Semanticsearch     financieel component
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2024 om 10:29.