Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

WOZ-voormeldingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > WOZ-voormeldingcomponent
Contextdiagram
Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ voormeldingco- mponent Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservic- es Stuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener. (Constraint) StUF tax Functionaliteit waarmee een inwoner zijn WOZ-gegevens kan inzien en hierop kan reageren met correcties. De beoordeling op de reactie kan worden gevolgd. (ApplicationFunction) Tonen WOZ objectkenmerke- n met correctiefunctie StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten. (Constraint) StUF WOZ Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl. (Constraint) Afsprakenstelsel- eHerkenning - Koppelvlak DV HM Voor het aansluiten op DigiD wordt gebruik gemaakt van de SAML standaard. Deze specificatie beschrijft hoe de SAML standaard door DigiD gebruikt wordt en welke eisen er aan deze koppeling gesteld worden. (Constraint) DigiD SAML koppelvlak RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 25-03-2019 04:55:36 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 25-03-2019 04:55:36 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : WOZ-voormeldingcomponent
Definitie  : Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 4f95c5a2-88f1-4d7c-8607-ec8e210cf782
Relaties  : 

Realiseert verplichte standaarden (2):

BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: