WOZ-voormeldingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > WOZ-voormeldingcomponent
Contextdiagram
Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ- voormeldingc- omponent Voldoen aan de norm is verplicht voor elke DigiD aansluiting en wordt getoetst middels het ICT-Beveiligingsassessment DigiD. (Constraint) Norm beveiligingsas- sessment DigiD Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Voor het aansluiten op DigiD wordt gebruik gemaakt van de SAML standaard. Deze specificatie beschrijft hoe de SAML standaard door DigiD gebruikt wordt en welke eisen er aan deze koppeling gesteld worden. (Constraint) DigiD SAML koppelvlak API voor het zoeken en raadplegen van vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). (ApplicationInterface) BRK bevragen API Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten. (Constraint) StUF WOZ Stuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener. (Constraint) StUF tax Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstelsel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl. (Constraint) Afsprakenstel- sel eHerkenning - Koppelvlak DV- HM API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). (ApplicationInterface) BRP Personen bevragen API ApplicationComponent Beveiligd portaal Applicatieservice waarmee een inwoner zijn WOZ-gegevens kan inzien en hierop kan reageren met correcties. De beoordeling op de reactie kan worden gevolgd. (ApplicationService) Tonen WOZ- objectkenmer- ken met correctiefuncti- e RealizationRelationship Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 12-04-2024 09:48:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 09:48:28 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     WOZ-voormeldingcomponent
Definitie     Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren.
GEMMA type     Referentiecomponent
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     4f95c5a2-88f1-4d7c-8607-ec8e210cf782
BBN     BBN 1 en BBN2 integriteitsmaatregelen
BIV score BBN     121
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Integriteit     2
Integriteit     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers; significant verlies van motivatie van medewerkers.
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID     4f95c5a2-88f1-4d7c-8607-ec8e210cf782
Object ID_nl     4f95c5a2-88f1-4d7c-8607-ec8e210cf782,4f95c5a2-88f1-4d7c-8607-ec8e210cf782
Original ID     id-4f95c5a2-88f1-4d7c-8607-ec8e210cf782
Semanticsearch     woz-voormeldingcomponent
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2024 om 10:32.