WOZ-voormeldingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > WOZ-voormeldingcomponent
Contextdiagram
Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ- voormeldingco- mponent Stuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener. (Constraint) StUF tax API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). (ApplicationInterface) BRP Personen bevragen API Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservi- ces API voor het zoeken en raadplegen van de WOZ waarde en andere gegevens over WOZ objecten (ApplicationInterface) WOZ bevragenAPI API voor het zoeken en raadplegen van vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). (ApplicationInterface) BRK bevragen API Voldoen aan de norm is verplicht voor elke DigiD aansluiting en wordt getoetst middels het ICT-Beveiligingsassessment DigiD. (Constraint) Norm beveiligingsas- sessment DigiD Voor het aansluiten op DigiD wordt gebruik gemaakt van de SAML standaard. Deze specificatie beschrijft hoe de SAML standaard door DigiD gebruikt wordt en welke eisen er aan deze koppeling gesteld worden. (Constraint) DigiD SAML koppelvlak Applicatieservice waarmee een inwoner zijn WOZ-gegevens kan inzien en hierop kan reageren met correcties. De beoordeling op de reactie kan worden gevolgd. (ApplicationService) Tonen WOZ- objectkenmerk- en met correctiefunctie ApplicationComponent Beveiligd portaal StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten. (Constraint) StUF WOZ Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl. (Constraint) Afsprakenstels- el eHerkenning- Koppelvlak DV- HM RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 08-11-2022 19:18:33 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-11-2022 19:18:33 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : WOZ-voormeldingcomponent
Definitie  : Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 4f95c5a2-88f1-4d7c-8607-ec8e210cf782
BBN  : BBN 1 en BBN2 integriteitsmaatregelen
BIV score BBN  : 121
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers significant verlies van motivatie van medewerkers;
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 4f95c5a2-88f1-4d7c-8607-ec8e210cf782
Object ID_nl  : 4f95c5a2-88f1-4d7c-8607-ec8e210cf782
Original ID  : id-4f95c5a2-88f1-4d7c-8607-ec8e210cf782
Semanticsearch  : woz-voormeldingcomponent
Relaties  : 
Specialiseert (1):


Realiseert aanbevolen standaarden (2):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: