Architectuurcomponent

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Architectuurcomponent
Definitie  : Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d..
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : De component ondersteunt bij het gestructureerd vastleggen van verschillende soorten architectuurproducten. Producten kunnen op verschillende domeinen betrekking hebben zoals: bedrijfsvoering (bijv. bedrijfsfuncties, organisatie, processen), gegevens, applicaties en technologie. Het component omvat ook gespecialiseerde applicaties ten behoeve van applicatieportfolio management.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 2df9670c-a8d8-4a7b-b7d1-a52c404dc6fd
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 2df9670c-a8d8-4a7b-b7d1-a52c404dc6fd
Object ID_nl  : 2df9670c-a8d8-4a7b-b7d1-a52c404dc6fd
Original ID  : id-2df9670c-a8d8-4a7b-b7d1-a52c404dc6fd
Semanticsearch  : architectuurcomponent
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: