Monumentencomponent

Contextdiagram
Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentenco- mponent Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Met IMKICH kan binnen het domein van de cultuurhistorie gestructureerde geo-informatie, maar ook informatie over ongestructureerde documentaire bronnen, eenvoudig worden vastgelegd, uitgewisseld en worden doorzocht. (Constraint) IMKICH Cultuurhistorie StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Functionaliteit voor het registeren van gegevens die betrekking hebben op (gemeentelijke) monumenten. (ApplicationFunction) Beheren van monumentgege- vens Constraint Vertrouwelijkhe- id Constraint Beschikbaarheid Constraint Integriteit RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag I=M, en V=M aan administratie/status zijn financiele stromen gekoppeld (subsidies ed.) (RealizationRelationship) Midden Deze svg is op 08-11-2019 07:14:49 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 07:14:49 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Monumentencomponent
Definitie  : Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet.
Toelichting  : De component ondersteunt het registreren of toegankelijk maken van gegevens van gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten, archeologische data of overige cultuurhistorische gegevens ten behoeve van het ontwikkelen van beleid op het gebied van het handhaven, conserveren of ontwikkelen van cultuurhistorische en monumentale objecten en gebieden.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 0ffce83b-d3e8-4a8c-b9b2-dc71d86f937d
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (3):

Komt voor op   :  ArchiMate views: