Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent
Definitie  : Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : Hierbij kan bijv. gebruik worden gemaakt van persoonsgebonden toegangsmiddelen zoals pasjes.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : beperkt verlies van management control
Object ID  : 1c2ce840-6683-4f51-844f-04d3c8a6f2cc
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 1c2ce840-6683-4f51-844f-04d3c8a6f2cc
Object ID_nl  : 1c2ce840-6683-4f51-844f-04d3c8a6f2cc
Original ID  : id-1c2ce840-6683-4f51-844f-04d3c8a6f2cc
Semanticsearch  : aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: