Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen
Contextdiagram
Een groep van componenten met ondersteuning voor de informatiebeveiligingsmaatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (Grouping) Referentiecom- ponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeh- eercomponent Een firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels. (ApplicationComponent) Firewall- component Component voor Data back-up en herstel (ApplicationComponent) Data-back-up- en-herstel- component Component voor de behandeling van media (ApplicationComponent) Media- behandelingco- mponent Component voor het beheren van IDS / IPS (ApplicationComponent) IDS-IPS- beheercompo- nent Component voor forensisch onderzoek (ApplicationComponent) Forensisch- onderzoeksco- mponent Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiliging- en privacycompo- nent Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompon- ent Component voor bescherming tegen spam (ApplicationComponent) Anti- spamcompone- nt Component voor risicobeheersing (ApplicationComponent) Risicobeheerc- omponent Component voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen (ApplicationComponent) Anti-DDOS- component Component voor bescherming tegen kwaadaardige software (ApplicationComponent) Anti-Malware- component Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinu- teitsbeheerco- mponent Een SIEM-beheercomponent (Securiy Information & Event management) voor het beheren van technische beveiliginginformatie (ApplicationComponent) SIEM- beheercompo- nent Component voor het beheren en publiceren van het register van verwerkingen (ApplicationComponent) Verwerkingenr- egistercompon- ent Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Software- licentiebeheer- component Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT- objectencomp- onent Component voor registratie van systeemgebeurtenissen (ApplicationComponent) Technische logging component De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbehee- rcomponent Component voor het beheren en beveiligen van alle mobiele devices in een ICT infrastructuur. Het is daar een belangrijk onderdeel van.(bv. EMM, MAM, UEM) (ApplicationComponent) Mobile-device- managementc- omponent Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontr- olecomponent Component voor het detecteren en voorkomen van datalekken (ApplicationComponent) Preventie- dataverliesco- mponent Component beheren van netwerkcomponenten en configuraties (ApplicationComponent) Netwerkbehee- rcomponent Component voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen (ApplicationComponent) VPN- beheercompo- nent Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordbe- heercomponent Component voor systeemacceptatie en releasebeheer (ApplicationComponent) Systeemaccep- tatie-en- release- beheercompo- nent Component voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen (ApplicationComponent) Vulnerability- beheercompo- nent Component voor het ontwikkelen van applicaties (ApplicationComponent) Software- ontwikkelcomp- onent AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-11-2021 06:46:28 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-11-2021 06:46:28 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
Naam  : Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen
Definitie  : Een groep van componenten met ondersteuning voor de informatiebeveiligingsmaatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Object ID  : 37c2b614-7e96-4b76-86a6-66cd49c79923
Object ID_nl  : 37c2b614-7e96-4b76-86a6-66cd49c79923
Original ID  : id-37c2b614-7e96-4b76-86a6-66cd49c79923
Semanticsearch  : referentiecomponenten met ondersteuning voor bio maatregelen
Relaties  :  default - Grouping Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: