Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen
Contextdiagram
Een groep van componenten met ondersteuning voor de informatiebeveiligingsmaatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (Grouping) Referentiecom- ponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen Component voor het beheren van IDS / IPS (ApplicationComponent) IDS-IPS- beheercompo- nent Component voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen (ApplicationComponent) Vulnerability- beheercompo- nent Component voor het beheren en beveiligen van alle mobiele devices in een ICT infrastructuur. Het is daar een belangrijk onderdeel van.(bv. EMM, MAM, UEM) (ApplicationComponent) Mobile-device- managementc- omponent Een SIEM-beheercomponent (Security Information & Event management) voor het beheren van technische beveiligingsinformatie (ApplicationComponent) SIEM- beheercompo- nent Component voor risicobeheersing (ApplicationComponent) Risicobeheerc- omponent Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiliging- en privacycompo- nent Component voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen (ApplicationComponent) VPN- beheercompo- nent Een firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels. (ApplicationComponent) Firewall- component Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontr- olecomponent Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Software- licentiebeheer- component Component voor het beheren en publiceren van het register van verwerkingen (ApplicationComponent) Verwerkingenr- egistercompo- nent Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompo- nent Component voor het ontwikkelen van applicaties (ApplicationComponent) Software- ontwikkelcom- ponent Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbe- heercompone- nt Component voor het detecteren en voorkomen van datalekken (ApplicationComponent) Preventie- dataverliesco- mponent Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT- objectencomp- onent Component voor bescherming tegen spam (ApplicationComponent) Anti- spamcompon- ent Component voor systeemacceptatie en releasebeheer (ApplicationComponent) Systeemacce- ptatie-en- release- beheercompo- nent Component voor Data back-up en herstel (ApplicationComponent) Data-back-up- en-herstel- component Component beheren van netwerkcomponenten en configuraties (ApplicationComponent) Netwerkbehee- rcomponent Component voor registratie van systeemgebeurtenissen (ApplicationComponent) Technische logging component Component voor bescherming tegen kwaadaardige software (ApplicationComponent) Anti-Malware- component Component voor forensisch onderzoek (ApplicationComponent) Forensisch- onderzoeksco- mponent Component voor de behandeling van media (ApplicationComponent) Media- behandelingco- mponent Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordb- eheercompon- ent De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbehe- ercomponent Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinu- ïteitsbeheerco- mponent Component voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen (ApplicationComponent) Anti-DDOS- component AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:37:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:37:18 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen
Definitie     Een groep van componenten met ondersteuning voor de informatiebeveiligingsmaatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Object ID     37c2b614-7e96-4b76-86a6-66cd49c79923
Object ID     37c2b614-7e96-4b76-86a6-66cd49c79923
Object ID_nl     37c2b614-7e96-4b76-86a6-66cd49c79923,37c2b614-7e96-4b76-86a6-66cd49c79923
Original ID     id-37c2b614-7e96-4b76-86a6-66cd49c79923
Semanticsearch     referentiecomponenten met ondersteuning voor bio maatregelen
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 21:19.