CRIB-component

Contextdiagram
Component voor slachtofferregistratie bij een ramp. (ApplicationComponent) CRIB component Voor een soepele uitwisseling van geo-informatie tussen brandweer, politie en hulpdiensten tijdens een incident heeft Geonovum samen met de sector het informatiemodel voor geo-objecten binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (IMOOV) ontwikkeld. (Constraint) IMOOV Openbare orde en veiligheid Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Constraint Vertrouwelijkhe- id Het ondersteunen van de registratie van slachtoffers bij rampen. (ApplicationFunction) Ondersteunen slachtoffer registratie Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen slachtoffers (RealizationRelationship) Hoog AssignmentRelationship RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden Deze svg is op 08-11-2019 06:45:44 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 06:45:44 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : CRIB-component
Definitie  : Component voor slachtofferregistratie bij een ramp.
Toelichting  : De component ondersteunt de volledige keten van slachtofferregistratie bij een ramp. CRIB staat voor: Centrale Registratie en Informatie Bureau.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 2c2289cf-0517-4726-aa10-7a2c6da2d495
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (3):

Komt voor op   :  ArchiMate views: