Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Relatiebeheercomponent (CRM)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Relatiebeheercomponent (CRM)
Contextdiagram
Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API standaard Functionaliteit voor het strategisch kunnen promoten van de stad (ApplicationFunction) Ondersteunen van city marketing De Klanten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van klantgegevens. (ApplicationInterface) Klanten API Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationFunction) Beheren van klantcontacten De Contactmomenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van gegevens die een contactmoment beschrijven. (ApplicationInterface) Contactmoment- en API Functionaliteit voor aqcuisitie en relatiebeheer richting ondernemers (ApplicationFunction) Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanage- ment De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API De Besluiten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (ApplicationInterface) Besluiten API De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard Een KCC medewerker heeft via de Relatiebeheercomponent inzicht in alle zaken (waar toegestaan). (FlowRelationship) 1. inzien zaakgegevens Een KCC medewerker kan een zaak bijwerken. Bijvoorbeeld door een telefonisch klantcontact aan de zaak toe te voegen. IN het geval van een juist binnengekomen productaanvraag kan dit pas nadat de zaak door een Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek) is geregistreerd als zaak. (FlowRelationship) 2. bijwerken zaakgegevens Een KCC medewerker heeft via de Relatiebeheercomponent inzicht in de documenten bij een zaak. (FlowRelationship) 3. inzien zaakdocumenten De Notificatierouteringscomponent notificeert een Relatiebeheercomponent van bepaalde wijzigingen, obv een abonnementen op notificaties per zaaktype. (FlowRelationship) 3a.notificeren over zaak Een KCC-medewerker kan documenten aan een zaak bijwerken of toevoegen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een nagekomen stuk wil inleveren. Uiteraard enkel wanneer toegestaan in het betreffende proces en pas nadat de zaak door de Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek) is geregistreerd als zaak. (FlowRelationship) 4. bijwerken zaakdocumenten ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship CompositionRelationship AssignmentRelationship CompositionRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 15-09-2021 20:11:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-09-2021 20:11:58 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Relatiebeheercomponent (CRM)
Definitie  : Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.
Toelichting  : In deze component worden gegevens van klanten, alsmede de contactmomenten bijgehouden.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : eb436669-87b4-4134-b59b-dbfda11de5bc
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 112
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : directe imagoschade, bijvoorbeeld door negatieve publiciteit.
Object ID  : eb436669-87b4-4134-b59b-dbfda11de5bc
Object ID_nl  : eb436669-87b4-4134-b59b-dbfda11de5bc
Original ID  : id-eb436669-87b4-4134-b59b-dbfda11de5bc
Semanticsearch  : relatiebeheercomponent (crm)
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...