Relatiebeheercomponent (CRM)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Relatiebeheercomponent (CRM)
Contextdiagram
Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheer- component (CRM) Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratie- component Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API Applicatieservice voor aqcuisitie en relatiebeheer richting ondernemers (ApplicationService) Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanag- ement De Klanten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van klantgegevens. (ApplicationInterface) Klanten API Applicatieservice waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van klantcontacten Applicatieservice voor het strategisch kunnen promoten van de stad (ApplicationService) Ondersteunen van city marketing De Contactmomenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van gegevens die een contactmoment beschrijven. (ApplicationInterface) Contactmome- nten API De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard De Besluiten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (ApplicationInterface) Besluiten API De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard Een KCC medewerker heeft via de Relatiebeheercomponent inzicht in alle zaken (waar toegestaan). (FlowRelationship) 1. inzien zaakgegevens Een KCC medewerker kan een zaak bijwerken. Bijvoorbeeld door een telefonisch klantcontact aan de zaak toe te voegen. IN het geval van een juist binnengekomen productaanvraag kan dit pas nadat de zaak door een Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek) is geregistreerd als zaak. (FlowRelationship) 2. bijwerken zaakgegevens Een KCC medewerker heeft via de Relatiebeheercomponent inzicht in de documenten bij een zaak. (FlowRelationship) 3. inzien zaakdocumenten De Notificatierouteringscomponent notificeert een Relatiebeheercomponent van bepaalde wijzigingen, obv een abonnementen op notificaties per zaaktype. (FlowRelationship) 3a.notificeren over zaak Een KCC-medewerker kan documenten aan een zaak bijwerken of toevoegen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een nagekomen stuk wil inleveren. Uiteraard enkel wanneer toegestaan in het betreffende proces en pas nadat de zaak door de Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek) is geregistreerd als zaak. (FlowRelationship) 4. bijwerken zaakdocumenten RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 09-11-2022 12:19:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 12:19:04 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Relatiebeheercomponent (CRM)
Definitie  : Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.
Toelichting  : In deze component worden gegevens van klanten, alsmede de contactmomenten bijgehouden.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : eb436669-87b4-4134-b59b-dbfda11de5bc
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 112
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : directe imagoschade, bijvoorbeeld door negatieve publiciteit.
Object ID  : eb436669-87b4-4134-b59b-dbfda11de5bc
Object ID_nl  : eb436669-87b4-4134-b59b-dbfda11de5bc
Original ID  : id-eb436669-87b4-4134-b59b-dbfda11de5bc
Semanticsearch  : relatiebeheercomponent (crm)
Relaties  : Realiseert aanbevolen standaarden (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...