Parkeerbeheercomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Parkeerbeheercomponent
Contextdiagram
Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent BRV abonnementen - Met klanten die een abonnement (batch-levering) van de RDW afnemen, zijn afspraken gemaakt welke gegevens zij frequent in de vorm van een digitaal bestand willen ontvangen. Hierbij worden voornamelijk alleen de wijzigingen ten opzichte van een vorige situatie doorgegeven (het zgn. mutatieabonnement). Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV. (Constraint) BRV Abonnementen API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). (ApplicationInterface) BRP Personen bevragen API BRV Interactieve/online gegevensdiensten - Deze interactieve verstrekking kan plaatsvinden op basis van berichtenverkeer van en naar door de klant ontwikkelde applicaties. Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV. (Constraint) BRV Interactieve/on- line gegevensdien- sten De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata. (Constraint) Publicatie dynamische parkeerdata Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices API voor het zoeken en raadplegen van adressen, adresseerbaar objecten en panden uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). (ApplicationInterface) BAG bevragen API StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN De Catalogi API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (ApplicationInterface) Catalogi API StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API Applicatieservice voor het beheer van parkeervoorzieningen zoals parkeerplaatsen, parkeergarages of tijdelijke voorzieningen op overige gronden. (ApplicationService) Beheren van parkeerdienst- en RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 12-04-2024 21:46:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 21:46:35 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Parkeerbeheercomponent
Definitie     Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.
Toelichting     De component verzorgt het registreren van parkeergelegenheden (wat, waar).
GEMMA type     Referentiecomponent
BBN     BBN 1
BIV score BBN     111
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting     De component verzorgt het registreren van parkeergelegenheden (wat, waar).
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Integriteit     1
Integriteit     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Object ID     cfbb571c-0aca-4b73-86af-115c0dcc7dec
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Object ID     cfbb571c-0aca-4b73-86af-115c0dcc7dec
Object ID_nl     cfbb571c-0aca-4b73-86af-115c0dcc7dec,cfbb571c-0aca-4b73-86af-115c0dcc7dec
Original ID     id-cfbb571c-0aca-4b73-86af-115c0dcc7dec
Semanticsearch     parkeerbeheercomponent
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 apr 2024 om 16:27.