Betalen en invorderen services

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Betalen en invorderen services
Contextdiagram
Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodati- ebeheercomp- onent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheer- component Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetaling- component Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer of innen van havengelden. (ApplicationComponent) Havencompon- ent Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Grouping Binnengemee- ntelijke standaarden Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Betalen en invorderen services 1.0 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 13-02-2024 17:43:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-02-2024 17:43:17 CET
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Betalen en invorderen services
Definitie     Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF.
Toelichting     Betalen- en invorderen services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van applicaties waar vorderingen uit ontstaan en applicaties die deze moeten invorderen. Door gebruik van gegevens uit kernregistraties en door met gestandaardiseerde koppelvlakken processen te integreren en gegevens uit te wisselen wordt voorzien in een efficiëntere invulling van de keten Betalen en Invorderen.
GEMMA type     Standaard
Toelichting     Betalen- en invorderen services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van applicaties waar vorderingen uit ontstaan en applicaties die deze moeten invorderen. Door gebruik van gegevens uit kernregistraties en door met gestandaardiseerde koppelvlakken processen te integreren en gegevens uit te wisselen wordt voorzien in een efficiëntere invulling van de keten Betalen en Invorderen.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     StUF Testplatform
Compliancy URL     https://www.gemmaonline.nl
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     StUF FIN
URL     http://gemmaonline.nl/index.php/Betalen-_en_Invorderenservices
Object ID     b630d161-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     b630d161-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     b630d161-8db0-11e3-67ab-0050568a6153,b630d161-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-b630d161-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     betalen en invorderen services
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 13:44.