Betalen en invorderen services

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Betalen en invorderen services
Contextdiagram
Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer of innen van havengelden. (ApplicationComponent) Havencompon- ent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheer- component Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetaling- component Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodati- ebeheercomp- onent Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Betalen en invorderen services 1.0 Grouping Binnengemee- ntelijke standaarden Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 30-09-2023 21:59:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 21:59:59 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF.
Toelichting   :  Betalen- en invorderen services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van applicaties waar vorderingen uit ontstaan en applicaties die deze moeten invorderen. Door gebruik van gegevens uit kernregistraties en door met gestandaardiseerde koppelvlakken processen te integreren en gegevens uit te wisselen wordt voorzien in een efficiëntere invulling van de keten Betalen en Invorderen.
GEMMA status   :  In gebruik
Toelichting   :  Betalen- en invorderen services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van applicaties waar vorderingen uit ontstaan en applicaties die deze moeten invorderen. Door gebruik van gegevens uit kernregistraties en door met gestandaardiseerde koppelvlakken processen te integreren en gegevens uit te wisselen wordt voorzien in een efficiëntere invulling van de keten Betalen en Invorderen.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  StUF Testplatform
Compliancy URL   :  https://www.gemmaonline.nl
Beheerder   :  VNG Realisatie
Afkorting   :  StUF FIN
URL   :  http://gemmaonline.nl/index.php/Betalen- en Invorderenservices
Object ID   :  b630d161-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  b630d161-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-b630d161-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  betalen en invorderen services
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 20:30.