Kredietverstrekkingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Kredietverstrekkingcomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Kredietverstrekkingcomponent
Definitie  : Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : financiële gevolgen: niet meer op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; geen accountantsverklaring afgegeven;
Object ID  : 79d457db-7162-4f93-9f16-925116be3db8
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers significant verlies van motivatie van medewerkers;
Object ID  : 79d457db-7162-4f93-9f16-925116be3db8
Object ID_nl  : 79d457db-7162-4f93-9f16-925116be3db8
Original ID  : id-79d457db-7162-4f93-9f16-925116be3db8
Semanticsearch  : kredietverstrekkingcomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: