Cocreatiecomponent

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Cocreatiecomponent
Definitie  : Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Toelichting  : De component maakt digitale dialoog en interactie tussen ambtenaren en niet-ambtenaren mogelijk via bijvoorbeeld forumfunctionaliteit, stemfaciliteiten en reactiemogelijkheden.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : 589df473-fc19-4ae9-bdfc-c84884de873a
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 589df473-fc19-4ae9-bdfc-c84884de873a
Object ID_nl  : 589df473-fc19-4ae9-bdfc-c84884de873a
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: