Cocreatiecomponent

Contextdiagram
Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecompo- nent Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerparticipat- ie Functionaliteit voor het ondersteunen van bugerinitiatieven (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerinitiatiev- en Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkhe- id Constraint Integriteit AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag Afhankelijk van welke persoonsgegevens worden verwerkt (RealizationRelationship) Midden Als deelname van burgers essentieel is in de moderne communicatie met ambtenaren, dan moet aan de integriteit en de vertrouwelijkheid van de input niet getwijfeld kunnen worden. Classificatie I/V = L vind ik dan ook te laag. De inhoud van de input van de burger is vooraf niet bekend (kan totaal anders zijn dan gevraagd wordt), echter het openbaar (kunnen) worden daarvan heeft direct consequenties voor het imago van de gemeente. Daarom i/V=M. (RealizationRelationship) Midden Deze svg is op 08-11-2019 06:46:46 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 06:46:46 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Cocreatiecomponent
Definitie  : Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.
Toelichting  : De component maakt digitale dialoog en interactie tussen ambtenaren en niet-ambtenaren mogelijk via bijvoorbeeld forumfunctionaliteit, stemfaciliteiten en reactiemogelijkheden.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 589df473-fc19-4ae9-bdfc-c84884de873a
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: