Geo-gegevens analysecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Geo-gegevens analysecomponent
Contextdiagram
Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden. (ApplicationComponent) Geo-gegevens analysecompo- nent Geographic information – Spatial Schema + Nederlands Profiel (informatiemodel van geometrieën) De vector representatie wordt gebruikt voor het vastleggen van discrete fenomenen waarin de geometrie van een object wordt beschreven met behulp van primitieven zoals: punt, lijn en vlak (2D) of met volumes(3D). De geometrische basistypes voor vectorgegevens worden gedefinieerd in ISO 19107 middels een geometrie model. In deze standaard worden ook primitieven gedefinieerd voor topologisch modelleren waarbij de onderlinge relaties tussen geografische objecten expliciet worden vastgelegd. (Constraint) ISO 19107 Nederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19115 voor geografie (Constraint) NL metadata profiel voor geografie Simple feature access (informatiemodel voor 2D geometrietypen) ISO 19125-1 Simple feature access definieert een model voor 2 dimensionale geometrietypen. De daarin opgenomen geometrietypen zijn een selectie uit ISO 19107. De term simple feature staat voor features beperkt tot 2 dimensionale geometrie en lineaire interpolatie (alleen rechte lijnen tussen punten). (Constraint) Simple feature access ISO 19125 Basismodel Geo-informatie NEN 3610 (Constraint) NEN 3610 Nederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19119 voor services (Constraint) NL metadata profiel voor services Web Feature Service (WFS) Met een Web Feature Service protocol kan je informatie opvragen, aanleveren, bewerken en analyseren. Je krijgt dan data in GML terug. Dit Nederlandse profiel is een verduidelijking op de internationale ISO 19142 voor Web Feature Services versie 2.0. In het Nederlandse profiel zijn een aantal keuzevrijheden beperkt om meer eenduidigheid te krijgen in dit type services. (Constraint) WFS NL profiel Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k (Geo Tagged Image File Format) waarbij geo-referentie als tags in de file is opgenomen. Coderingsstandaard voor geo-gerefereerde rasterdata (bijv. satelliet/luchtfoto’s). (Constraint) GeoTIFF Bestandsuitwisselformaat voor geo-informatie (Constraint) GeoPackage Nederlands profiel Web Map Service gebaseerd op ISO 19128 (Constraint) WMS NL profiel Applicatieservice voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens in combinatie met geo-gegevens (ApplicationService) Analyseren van geo- gegevens RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Deze svg is op 24-02-2024 08:05:29 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-02-2024 08:05:29 CET
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Geo-gegevens analysecomponent
Definitie     Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden.
Toelichting     Bijv. door ruimtelijke analyses te doen van diverse soorten gegevens waarbij een directe (geometrie) of indirecte (bijvoorbeeld adres) verwijzing naar een locatie aanwezig is.
GEMMA type     Referentiecomponent
BBN     BBN 1
BIV score BBN     111
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Toelichting     Bijv. door ruimtelijke analyses te doen van diverse soorten gegevens waarbij een directe (geometrie) of indirecte (bijvoorbeeld adres) verwijzing naar een locatie aanwezig is.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Integriteit     1
Integriteit     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Object ID     c47a1b6e-e143-4108-b5eb-5a94347b15b8
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Object ID     c47a1b6e-e143-4108-b5eb-5a94347b15b8
Object ID_nl     c47a1b6e-e143-4108-b5eb-5a94347b15b8,c47a1b6e-e143-4108-b5eb-5a94347b15b8
Original ID     id-c47a1b6e-e143-4108-b5eb-5a94347b15b8
Semanticsearch     geo-gegevens analysecomponent
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 14:39.