Geo-gegevens analysecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Geo-gegevens analysecomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Geo-gegevens analysecomponent
Definitie  : Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Toelichting  : Bijv. door ruimtelijke analyses te doen van diverse soorten gegevens waarbij een directe (geometrie) of indirecte (bijvoorbeeld adres) verwijzing naar een locatie aanwezig is.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : c47a1b6e-e143-4108-b5eb-5a94347b15b8
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : c47a1b6e-e143-4108-b5eb-5a94347b15b8
Object ID_nl  : c47a1b6e-e143-4108-b5eb-5a94347b15b8
Original ID  : id-c47a1b6e-e143-4108-b5eb-5a94347b15b8
Semanticsearch  : geo-gegevens analysecomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: