Geo-gegevens analysecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Geo-gegevens analysecomponent
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Component.png
Naam  : Geo-gegevens analysecomponent
Definitie  : Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden.
Toelichting  : Bijv. door ruimtelijke analyses te doen van diverse soorten gegevens waarbij een directe (geometrie) of indirecte (bijvoorbeeld adres) verwijzing naar een locatie aanwezig is.
GEMMA status  : In ontwikkeling
Object ID  : c47a1b6e-e143-4108-b5eb-5a94347b15b8
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: