Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Contextdiagram
Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservic- es Popolo is een informatiemodel en gegevensuitwisselingsstandaard voor open raadsinformatie (Constraint) Popolo Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN ApplicationFunction Bestuurlijk overleg en besluitvorming Functionaliteit om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming (ApplicationFunction) Besluitvormings- proces transparantie Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkhe- id Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpub- licatie- en beheercompone- nt RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag Mag er niet uitliggen voor en tijdens een vergadering (RealizationRelationship) Midden Vertrouwelijkheid hangt af van gebruik. minimaal ' midden' opnemen ivm vertrouwelijke besluiten. (RealizationRelationship) Midden FlowRelationship aanleveren publieke content Deze svg is op 17-05-2019 08:20:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 17-05-2019 08:20:47 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Definitie  : Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.
Toelichting  : De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten.

De component ondersteunt o.a.:

 • ambtenaren bij het ambtelijke voorbereidingsproces
 • collegeleden bij het bestuurlijke besluitvormingsproces
 • gemeenteraadsleden bij het raadsbesluitvormingsproces
 • geinteresseerden om op de hoogte te kunnen zijn van bestuurlijke en raadsinformatie.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : caa38667-222c-48da-8c5e-c643b7a7657a
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):

Realiseert verplichte standaarden (4):

BIV classificatie:
 • Integriteit (Laag)
 • Beschikbaarheid (Midden)
  Mag er niet uitliggen voor en tijdens een vergadering
 • Vertrouwelijkheid (Midden)
  Vertrouwelijkheid hangt af van gebruik. minimaal ' midden' opnemen ivm vertrouwelijke besluiten.

Komt voor op   :  ArchiMate views: