Bestuurlijk overleg en besluitvorming

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Bestuurlijk overleg en besluitvorming
Contextdiagram
ApplicationService Bestuurlijk overleg en besluitvorming Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationService) Ondersteunen van digitaal samenwerken Applicatieservice voor het (digitaal) verslagleggen van tekst, beeld en geluid. (ApplicationService) Vastleggen vanvergaderin- gen en besluiten Grouping Bestuur applicatieservi- ces voor ketenpartners Applicatieservice voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar. (ApplicationService) Opstellen en distribueren van agenda en stukken Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Grouping Bestuur applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Grouping Bestuur applicatieservi- ces voor gemeente Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging. (ApplicationService) Archiveren van vergadering en besluiten Applicatieservice om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationService) Voorbereiding- sproces bestuurlijke besluiten Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformat- iecomponent ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 10-11-2022 21:44:12 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 10-11-2022 21:44:12 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Bestuurlijk overleg en besluitvorming
Object ID  : a13af289-8c52-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : a13af289-8c52-11e5-1099-005056a83192
Original ID  : id-fdab1cfe18f34e45a63471575818e332
Semanticsearch  : bestuurlijk overleg en besluitvorming
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: