Bestuurlijk overleg en besluitvorming

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Bestuurlijk overleg en besluitvorming
Contextdiagram
ApplicationFunction Bestuurlijk overleg en besluitvorming Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Functionaliteit om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationFunction) Voorbereidingsp- roces bestuurlijke besluiten Functionaliteit voor het (digitaal) verslagleggen van tekst, beeld en geluid. (ApplicationFunction) Vastleggen van vergaderingen en besluiten Functionaliteit voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar. (ApplicationFunction) Opstellen en distribueren van agenda en stukken Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging. (ApplicationFunction) Archiveren van vergadering en besluiten Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationFunction) Ondersteunen van digitaal samenwerken ApplicationFunction Bestuurfunction- aliteit voor inwoners en ondernemers ApplicationFunction Bestuurfunction- aliteit voor gemeente ApplicationFunction Bestuurfunction- aliteit voor ketenpartners ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-06-2020 01:14:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 01-06-2020 01:14:14 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Bestuurlijk overleg en besluitvorming
GEMMA type  : Geen
Object ID  : a13af289-8c52-11e5-1099-005056a83192
Object ID  : a13af289-8c52-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : a13af289-8c52-11e5-1099-005056a83192
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: