Bestuurlijk overleg en besluitvorming

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Bestuurlijk overleg en besluitvorming
Contextdiagram
ApplicationService Bestuurlijk overleg en besluitvorming Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationService) Ondersteunen van digitaal samenwerken Applicatieservice voor het (digitaal) verslagleggen van tekst, beeld en geluid. (ApplicationService) Vastleggen vanvergaderin- gen en besluiten Grouping Bestuur applicatieservi- ces voor ketenpartners Applicatieservice voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar. (ApplicationService) Opstellen en distribueren van agenda en stukken Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Grouping Bestuur applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Grouping Bestuur applicatieservi- ces voor gemeente Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging. (ApplicationService) Archiveren van vergadering en besluiten Applicatieservice om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationService) Voorbereiding- sproces bestuurlijke besluiten Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformat- iecomponent ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 19:56:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 19:56:06 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 10:37.