Webcontentpublicatie- en beheercomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Contextdiagram
Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpu- blicatie- en beheercompo- nent StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; (Constraint) ODF Applicatieservice voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationService) Beheren van webcontent Applicatieservice voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationService) Tonen van (web)content De standaard voorziet in het toegankelijk maken van overheidswebsites. (Constraint) Digitoegankelijk De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van: * eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven; * lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben; * syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben. (Constraint) OWMS Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformat- iecomponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship aanleveren publieke content FlowRelationship publicatie van publlieke ongestructureer- de content Deze svg is op 21-04-2023 11:00:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 11:00:16 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Definitie  : Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.
Toelichting  : De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 8c8117ec-8fcf-4e2c-ab31-cda3f4570642
BBN  : BBN 1 en BBN2 beschikbaarheids en integriteitsmaatregelen
BIV score BBN  : 221
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : 8c8117ec-8fcf-4e2c-ab31-cda3f4570642
Object ID_nl  : 8c8117ec-8fcf-4e2c-ab31-cda3f4570642
Original ID  : id-8c8117ec-8fcf-4e2c-ab31-cda3f4570642
Semanticsearch  : webcontentpublicatie- en beheercomponent
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):


Realiseert verplichte standaarden (2):

Realiseert aanbevolen standaarden (3):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (2):

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 10:30.