Besluitvormingsproces transparantie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Besluitvormingsproces transparantie
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Besluitvormingsproces transparantie
Definitie  : Applicatieservice om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming
Toelichting  : Bijvoorbeeld raadsbesluiten, notulen, agenda's van College- en Raadsvergaderingen, etc. Informatie is beschikbaar in de vorm van tekst, beeld en geluid.
Object ID  : 257894e8-2b22-11e5-1099-005056a83192
Object ID  : 257894e8-2b22-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : 257894e8-2b22-11e5-1099-005056a83192
Original ID  : id-57e4cd3c879c467e8416daf0fd47b44d
Semanticsearch  : besluitvormingsproces transparantie
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: