Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent
Contextdiagram
Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel- toezicht-en- handhavingco- mponent API voor het raadplegen van de (historische) bewoning van een adres, verloop op een adres, of de medebewoners van een persoon. (ApplicationInterface) BRP BewoningAPI API voor het zoeken en raadplegen van de WOZ waarde en andere gegevens over WOZ objecten (ApplicationInterface) WOZ bevragenAPI API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). (ApplicationInterface) BRP Personen bevragen API API voor het raadplegen van historische gegevens over personen. Met deze API kun je verblijfplaatshistorie, partnerhistorie, verblijfstitelhistorie en nationaliteithistorie opvragen. (ApplicationInterface) BRP Historie bevragen API API voor het zoeken en raadplegen van vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). (ApplicationInterface) BRK bevragen API Deze applicatieservice is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van toezicht Deze applicatieservice is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van handhaving ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 01-04-2023 00:26:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-04-2023 00:26:08 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent
Definitie  : Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid)
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : Bijvoorbeeld voor het met tablets controleren van vergunningen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : f6140c23-112b-4859-a6da-ca96c89898a2
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : f6140c23-112b-4859-a6da-ca96c89898a2
Object ID_nl  : f6140c23-112b-4859-a6da-ca96c89898a2
Original ID  : id-f6140c23-112b-4859-a6da-ca96c89898a2
Semanticsearch  : mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (2):

Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 19:07.