Vastgoedexploitatiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Vastgoedexploitatiecomponent
Contextdiagram
Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexplo- itatiecompone- nt API voor het raadplegen van de (historische) bewoning van een adres, verloop op een adres, of de medebewoners van een persoon. (ApplicationInterface) BRP Bewoning API Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices De Catalogi API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (ApplicationInterface) Catalogi API StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API API voor het zoeken en raadplegen van vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). (ApplicationInterface) BRK bevragen API API voor het zoeken en raadplegen van adressen, adresseerbaar objecten en panden uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). (ApplicationInterface) BAG bevragen API API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). (ApplicationInterface) BRP Personen bevragen API Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices Applicatieservice voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed (ApplicationService) Ondersteunen vastgoedexplo- itatie Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Deze svg is op 06-10-2023 00:16:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 06-10-2023 00:16:42 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Referentiecomponent
Documentation   :  Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed.
Toelichting   :  De component zorgt voor het mogelijk maken van exploitatie van gebouwen (registratie gebruik, contracten).
GEMMA status   :  In gebruik
BBN   :  BBN 1
BIV score BBN   :  111
Beschikbaarheid   :  1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)   :  1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting   :  De component zorgt voor het mogelijk maken van exploitatie van gebouwen (registratie gebruik, contracten).
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Referentiecomponent
Integriteit   :  1
Integriteit (belangrijkste reden)   :  1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Object ID   :  d983181a-e925-47d5-9c50-12aaf65c863c
Vertrouwelijkheid   :  1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)   :  1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID_nl   :  d983181a-e925-47d5-9c50-12aaf65c863c
Original ID   :  id-d983181a-e925-47d5-9c50-12aaf65c863c
Semanticsearch   :  vastgoedexploitatiecomponent
Relaties
Realiseert verplichte standaarden (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (3):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 19:38.