Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Omgevingsbeleidcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Omgevingsbeleidcomponent
Contextdiagram
Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus opvragen Met deze REST API overheden begrippen en definities muteren in de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus muteren Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare- regelscompon- ent De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (ApplicationService) OW- validatieservice Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2. (ApplicationService) Geo- validatieservice Koppelvlak voor het aanbieden van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdo- cument aanbieden Deze applicatieservice omvat: Kunnen tonen van omgevingsbeleid op een kaart Kunnen tonen van omgevingsbeleid als tekst Kunnen tonen van verschillen tussen regelingen Kunnen plaatsen van opmerkingen bij tekst dan wel kaart Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationService) Viewer Deze applicatieservice omvat: Kunnen genereren van was/wordt instructies Kunnen consolideren van de regeling Kunnen doorgeven van relevante procedure gevens Kunnen publiceren van initiele versie van regeling Kunnen valideren van besluiten via LVBB Kunnen aanleveren van besluiten aan LVBB Kunnen archiveren van besluiten Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationService) Publicatie De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB Deze applicatieservice omvat: Kunnen aanbeiden van tekst en geometrie als eenheid Kunnen leggen van de relatie juridische regels en toepasbare regels Kunnen tijdreizen in regelingen Kunnen ondersteunen van samenwerking Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan binnen organisatie Kunnen ondersteunen bij samenloop Kunnen bieden van kwaliteitsbewaking Kunnen interacteren met toepasbare regels component Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationService) Maken van regelingen Deze applicatieservice omvat: Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen omgevingsvisie Kunnen monitoren van statussen Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het wijzigingsproces Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet Kunnen doen van termijnbewaking conform eigen service termijn Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationService) Werkproces Koppelvlak voor het opvragen van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdo- cument opvragen Standaard voor Officële Publicaties (Constraint) STOP - Officiele Publicaties Standaard voor het Toepassingsprofiel Omgevingsplan (Constraint) TPOD Omgevingsplan Tijdens opstellen van omgevingsplan worden begrippen in de DSO-LV Stelselcatalogus opgevraagd. Let op: service is in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) 2 Tijdens opstellen van omgevingsplan worden begrippen in de DSO-LV Stelselcatalogus gemuteerd. Let op: service is in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) 3 Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden. (FlowRelationship) 4 Voordat het omgevingsplan wordt aangeboden aan de LVBB worden diverse validaties gedaan waaronder de OW validatie. (FlowRelationship) 7 Voordat het omgevingsplan wordt aangeboden aan de LVBB worden diverse validaties gedaan waaronder de geo-validatie. (FlowRelationship) 8 Na de validaties wordt de wijziging van het omgevingsplan geregistreerd en bekendgemaakt op aangegeven datum. De wijziging in het plan wordt op datum van inwerkingtreding doorgevoerd (geconsolideerd in het centrale omgevingsplan bij DSO-LV). Beoogde wijziging is na bekendmaking van het besluit wel al zichtbaar maar nog niet geeffectueerd. (FlowRelationship) 9 RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship De gemeente start met het ophalen van de meest recente versie van de regeling bij de LVBB. Let op: deze service is nog in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht ter onderzoek: hoe gaan Omgevingsplancomponent en Toepasbareregelscomponent samenwerken? (FlowRelationship) omgevingsbesluit Deze svg is op 01-07-2022 11:00:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 01-07-2022 11:00:13 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Omgevingsbeleidcomponent
Definitie  : Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : 482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Object ID  : 482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Object ID_nl  : 482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Original ID  : id-482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Semanticsearch  : omgevingsbeleidcomponent
Relaties  : 

Realiseert verplichte standaarden (2):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (4):

Komt voor op   :  ArchiMate views: