Omgevingsbeleidcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Omgevingsbeleidcomponent
Contextdiagram
Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscompon- ent Deze API is relevant bij uitvoering van de Omgevingswet, i.h.b. bij het opstellen en onderhouden van zgn. toepasbare regels. Het verschaft de toepasbare regelmaker actuele informatie over de juridische regels en bijbehorende werkingsgebieden en activiteiten waarvoor toepasbare regels opgesteld of aangepast gaan worden. De API maakt het mogelijk om gegevens op te vragen, bij een applicatie die invulling geeft aan de Omgevingswetbeleidcomponent, ook wel aangeduid als plansoftware, over (Omgevingswet-)activiteiten en/of (bijbehorende) juridische regels, regelteksten en locaties. (ApplicationInterface) Regels bij activiteiten API Met deze API kunnen begrippen, juridische termen en objecten (datasets en waardelijsten) worden opgevraagd. Van ieder begrip geeft de API (voor zover relevant) de formele definitie, uitleg in klare taal, bron en gerelateerde begrippen (semantische relatie, generalisatie, specialisatie, onderdeel van, bestaat uit). De Stelselcatalogus wordt ook gebruikt voor het ontsluiten van de Producten en Dienstencatalogus Omgevingswet (waardelijst). (ApplicationInterface) Catalogus opvragen API Ondersteuning voor het opstellen van een ruimtelijke strategie in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen omgevingsstra- tegie Ondersteuning voor het opstellen van een omgevingsbeleid in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen omgevingsbele- id Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Omgevingsdo- cumentviewer- component Het digitale koppelvlak LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen) verzorgt het valideren, bekendmaken, consolideren en doorleveren van omgevingsdocumenten aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De API biedt twee operaties aan: - de validatie van een pubicatie aan inhoudelijke eisen uit IMOP en IMOW (validatieservice); - de publicatie (publicatieservice). (ApplicationInterface) Omgevingsdo- cument aanbieden ebMS Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden. (FlowRelationship) 4 CompositionRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Verplicht Deze svg is op 20-04-2023 07:29:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 07:29:48 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Documentation   :  Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten).
Object ID   :  482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Object ID_nl   :  482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Semanticsearch   :  omgevingsbeleidcomponent
Relaties
Verstuurt gegevens naar (1):


Realiseert services (ArchiMate 3.0) (2):

Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 10:08.