Omgevingsdocumentviewercomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Omgevingsdocumentviewercomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Omgevingsdocumentviewercomponent
Definitie  : Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven.
Object ID  : 1c0d82b9-05c7-4bf7-94cb-67283a60a36e
GEMMA type  : Referentiecomponent
GEMMA status  : In ontwikkeling
Object ID  : 1c0d82b9-05c7-4bf7-94cb-67283a60a36e
Object ID_nl  : 1c0d82b9-05c7-4bf7-94cb-67283a60a36e
Original ID  : id-1c0d82b9-05c7-4bf7-94cb-67283a60a36e
Semanticsearch  : omgevingsdocumentviewercomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 17:59.