Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Toepasbare-regelscomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Toepasbare-regelscomponent
Contextdiagram
Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare- regelscompon- ent Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (ApplicationService) Toepasbare Regels verifieren Een service voor het uploaden en verifiëren van toepasbare regel-bestanden. (ApplicationService) Toepasbare Regels aanleveren Een REST API voor het raadplegen van de RTR (Register Toepasbare Regels) gegevens (werkzaamheden en activiteiten). (ApplicationService) Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Deze applicatieservice omvat: Kunnen beheren van de functionele structuur Kunnen genereren van toepasbare regels in STTR-formaat Kunnen verifiëren van toepasbare regels Kunnen registreren van toepasbare regels Kunnen importeren van toepasbare regels Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationService) Werken met STTR Deze applicatieservice omvat: Kunnen zoeken in toepasbare regels Kunnen toetsten van toepasbare regels aan schrijfwijzer Kunnen afleiden van toepasbare regels Kunnen afspelen van toepasbare regels Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationService) Borgen kwaliteit toepasbare regels Deze applicatieservice omvat: Kunnen analyseren van juridische regels Kunnen relateren van juridische en toepasbare regels Kunnen opstellen en wijzigen van toepasbare regels Kunnen gebruiken van informatiebronnen in toepasbare regels Kunnen beheren van versies van toepasbare regels Kunnen beheren van toepasbare regels door meerdere personen tegelijkertijd Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationService) Beheren toepasbare regels Deze applicatieservice omvat: Kunnen ontsluiten van toepasbare regels voor andere software Kunnen presenteren van toepasbare regels voor niet-gebruikers Kunnen genereren van een eigen loket voor checken en aanvragen Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationService) Ontsluiten toepasbare regels Koppelvlakstandaard voor Toepasbare Regels (Constraint) STTR - Toepasbare Regels De door de gemeente gemaakte toepasbare regels worden geverifieerd. (FlowRelationship) 10 De toepasbare regels worden aangeleverd en getoond in het loket op het moment dat de juridische regels in werking treden. (FlowRelationship) 11 De gemeente kan middels deze service toepasbare regels raadplegen (FlowRelationship) 12 Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden. (FlowRelationship) 4 FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-07-2022 11:00:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 01-07-2022 11:00:16 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Toepasbare-regelscomponent
Definitie  : Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : 7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Object ID  : 7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Object ID_nl  : 7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Original ID  : id-7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Semanticsearch  : toepasbare-regelscomponent
Relaties  : 

Realiseert verplichte standaarden (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: