Toepasbare regelscomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Toepasbare regelscomponent
Contextdiagram
Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscompon- ent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionaliteit voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent Deze API is relevant bij uitvoering van de Omgevingswet, i.h.b. bij het opstellen en onderhouden van zgn. toepasbare regels. Het verschaft de toepasbare regelmaker actuele informatie over de juridische regels en bijbehorende werkingsgebieden en activiteiten waarvoor toepasbare regels opgesteld of aangepast gaan worden. De API maakt het mogelijk om gegevens op te vragen, bij een applicatie die invulling geeft aan de Omgevingsbeleidcomponent, ook wel aangeduid als plansoftware, over (Omgevingswet)activiteiten en/of (bijbehorende) juridische regels, regelteksten en locaties. (ApplicationInterface) Regels bij activiteiten API Een REST API voor een aantal specifiek samengestelde operaties op de RTR (Registratie Toepasbare Regels) gegevens voor gerichte bevragingen. De API Samengestelde RTR services ondersteunt de volgende operaties: - Bepaal regelbeheerobject typeringen: om te achterhalen of er regelbeheerobjecten en daarmee toepasbare regels aanwezig zijn voor een werkzaamheid; - Zoek werkzaamheden: voor het zoeken op werkzaamheden en bijbehorende trefwoorden; - Geef logisch gerelateerde werkzaamheden: voor het ophalen van de logisch gerelateerde werkzaamheden van een werkzaamheid; - Geef juridisch gerelateerde werkzaamheden: voor het ophalen van de juridische gerelateerde werkzaamheden van een werkzaamheid; - Bepaal activiteiten: voor het ophalen van de activiteiten die van toepassing zijn in een bepaald werkingsgebied; - Bepaal subactiviteiten: voor het ophalen van de subactiviteiten van een activiteit. - Ophalen algemene activiteit: voor het ophalen van de activiteit met de algemene vragenset indieningsvereisten; - Bepaal of activiteit verfijnbaar is: om te achterhalen of een activiteit verfijnbaar is; - Bepaal toonbare activiteit van activiteit: voor het ophalen van de toonbare activiteit van een activiteit; - Bepaal behandeldienst configuratie van activiteit: voor het ophalen van alle behandeldienst configuraties van een activiteit. (ApplicationInterface) Samengesteld- e Registratie Toepasbare Regels Services API De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API De Catalogi API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (ApplicationInterface) Catalogi API De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (ApplicationInterface) Toepasbare Regels verifiëren API Een SOAP API voor het toepasbaar maken van activiteiten en het aanleveren en beheren van toepasbare regels. (ApplicationInterface) Toepasbare Regels aanleveren ebMS Ondersteuning voor het aanleveren, beheren en inzien van en het samenwerken aan toepasbare regels in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen beheer toepasbare regels Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Een REST API voor het beheren van de omgevingsoverlegconfiguraties. Hiermee kan een bestuursorgaan bij een activiteit waarvoor het bevoegd gezag is, aangeven dat hiervoor een omgevingsoverleg is toegestaan. (ApplicationInterface) Omgevingsov- erleg configuratie beheren API Een REST-API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bestuursorgaan een activiteit, waarvoor het bevoegd gezag is, koppelen aan een behandeldienst. (ApplicationInterface) Behandeldien- st configuratie beheren API Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden. (FlowRelationship) 4 ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen Bevat alleen de toevoegingen (FlowRelationship) Aanbieden STTR-bestand ter publicatie (toevoegen) Bevat alleen de wijzigingen. Dit houdt in dat nog niet inwerking getreden toepasbare regels verijderd worden. Dit vergt het meesturen van het bestandsID van het STTR-bestand. (FlowRelationship) Aanbieden STTR- bestand ter publicatie (wijzigen) FlowRelationship Aanbieden STTR- bestand ter validatie RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship Lijst met verificatiefouten FlowRelationship Ophalen juridische regels Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Verwijderen STTR- bestand op basis van STTR-ID Deze svg is op 06-10-2023 04:01:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 06-10-2023 04:01:08 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Referentiecomponent
Documentation   :  Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Referentiecomponent
Projectstatus   :  Nieuw
Object ID   :  7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Object ID_nl   :  7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Original ID   :  id-7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Semanticsearch   :  toepasbare regelscomponent
BBN   :  BBN 1
BIV score BBN   :  111
Beschikbaarheid   :  1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)   :  1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit   :  1
Integriteit (belangrijkste reden)   :  1 : financiële gevolgen: op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; leidt nog niet uit het niet krijgen van een accountants verklaring.
Vertrouwelijkheid   :  1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)   :  1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 16:31.