Toepasbare regelscomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Toepasbare regelscomponent
Contextdiagram
Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscompon- ent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent Deze API is relevant bij uitvoering van de Omgevingswet, i.h.b. bij het opstellen en onderhouden van zgn. toepasbare regels. Het verschaft de toepasbare regelmaker actuele informatie over de juridische regels en bijbehorende werkingsgebieden en activiteiten waarvoor toepasbare regels opgesteld of aangepast gaan worden. De API maakt het mogelijk om gegevens op te vragen, bij een applicatie die invulling geeft aan de Omgevingswetbeleidcomponent, ook wel aangeduid als plansoftware, over (Omgevingswet-)activiteiten en/of (bijbehorende) juridische regels, regelteksten en locaties. (ApplicationInterface) Regels bij activiteiten API Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (ApplicationInterface) Toepasbare Regels verifiëren API Een REST API voor een aantal specifiek samengestelde operaties op de RTR (Registratie Toepasbare Regels) gegevens voor gerichte bevragingen. De API Samengestelde RTR services ondersteunt de volgende operaties: - Bepaal regelbeheerobject typeringen: om te achterhalen of er regelbeheerobjecten en daarmee toepasbare regels aanwezig zijn voor een werkzaamheid; - Zoek werkzaamheden: voor het zoeken op werkzaamheden en bijbehorende trefwoorden; - Geef logisch gerelateerde werkzaamheden: voor het ophalen van de logisch gerelateerde werkzaamheden van een werkzaamheid; - Geef juridisch gerelateerde werkzaamheden: voor het ophalen van de juridische gerelateerde werkzaamheden van een werkzaamheid; - Bepaal activiteiten: voor het ophalen van de activiteiten die van toepassing zijn in een bepaald werkingsgebied; - Bepaal subactiviteiten: voor het ophalen van de subactiviteiten van een activiteit. - Ophalen algemene activiteit: voor het ophalen van de activiteit met de algemene vragenset indieningsvereisten; - Bepaal of activiteit verfijnbaar is: om te achterhalen of een activiteit verfijnbaar is; - Bepaal toonbare activiteit van activiteit: voor het ophalen van de toonbare activiteit van een activiteit; - Bepaal behandeldienst configuratie van activiteit: voor het ophalen van alle behandeldienst configuraties van een activiteit. (ApplicationInterface) Samengesteld- e Registratie Toepasbare Regels Services API Ondersteuning voor het aanleveren, beheren en inzien van en het samenwerken aan teopasbare regels in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen beheer toepasbare regels Een REST API voor het beheren van de omgevingsoverlegconfiguraties. Hiermee kan een bestuursorgaan bij een activiteit waarvoor het bevoegd gezag is, aangeven dat hiervoor een omgevingsoverleg is toegestaan. (ApplicationInterface) Omgevingsov- erleg configuratie beheren API Een REST-API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bestuursorgaan een activiteit, waarvoor het bevoegd gezag is, koppelen aan een behandeldienst. (ApplicationInterface) Behandeldiens- t configuratie beheren API Een SOAP API voor het toepasbaar maken van activiteiten en het aanleveren en beheren van toepasbare regels. (ApplicationInterface) Toepasbare Regels aanleveren ebMS Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden. (FlowRelationship) 4 ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht Deze svg is op 10-11-2022 00:00:50 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 10-11-2022 00:00:50 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Toepasbare regelscomponent
Definitie  : Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : 7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Object ID  : 7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Object ID_nl  : 7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Original ID  : id-7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Semanticsearch  : toepasbare regelscomponent
Relaties  : 
Ontvangt gegevens van (1):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: