Ondersteunen omgevingsstrategie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Ondersteunen omgevingsstrategie
Contextdiagram
Ondersteuning voor het opstellen van een ruimtelijke strategie in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen omgevingsstra- tegie Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent Een groep met specifieke ruimtelijke domein applicatieservices voor de gemeente zelf. (Grouping) Fysieke leefomgeving applicatieservi- ces voor gemeente De ruimtelijke strategie over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, de te bereiken kwalitatieve doelen en hoe deze doelen behaald worden, worden vastgelegd in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De fysieke leefomgeving is breder dan alleen de ruimtelijke aspecten. De wet noemt verplichte aspecten die integraal terug moeten komen in de omgevingsvisie. Daarin zit bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt en het nalaten van activiteiten. Ook ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energieinfrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water worden volgens de memorie van toelichting bij de wet meegewogen en beschreven. Een omgevingsvisie bestrijkt daarmee de hele breedte van de fysieke leefomgeving zoals bedoeld in de Omgevingswet. De omgevingsvisie is dus niet een optelsom van beleidsvisies voor de diverse domeinen, maar een samenhangende visie op strategisch niveau. De uitwerking van de Omgevingsvisie vindt zijn weerslag in het Omgevingplan en notities bij de bedrijfsfunctie ontwikkeling. (BusinessFunction) Ruimtelijke strategievormi- ng RealizationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 09-11-2022 03:58:12 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 03:58:12 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Ondersteunen omgevingsstrategie
Definitie  : Ondersteuning voor het opstellen van een ruimtelijke strategie in de fysieke leefomgeving.
Object ID  : 41b08177-1494-4542-9c56-59db0370430a
Object ID_nl  : 41b08177-1494-4542-9c56-59db0370430a
Original ID  : id-649f351f251a41998026e95cf226db85
Semanticsearch  : ondersteunen omgevingsstrategie
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:20.