Forensisch-onderzoekscomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Forensisch-onderzoekscomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Forensisch-onderzoekscomponent
Definitie  : Component voor forensisch onderzoek
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1 en RA voor Integriteit
BIV score BBN  : 132
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : Ondersteunen van forensisch onderzoek
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 3
Integriteit (belangrijkste reden)  : 3 : Beschadiging ongeoorlo de wijziging van informatie heeft een grote impact voor betrokkene(n);
Object ID  : e6fdc941-17b8-41d0-ba4e-248bf6bb73ae
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : directe imagoschade, bijvoorbeeld door negatieve publiciteit.
Object ID  : e6fdc941-17b8-41d0-ba4e-248bf6bb73ae
Object ID_nl  : e6fdc941-17b8-41d0-ba4e-248bf6bb73ae
Original ID  : id-e6fdc941-17b8-41d0-ba4e-248bf6bb73ae
Semanticsearch  : forensisch-onderzoekscomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: