Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Verkeersregelinstallatiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Verkeersregelinstallatiecomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Verkeersregelinstallatiecomponent
Definitie  : Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten)
BBN  : BBN 1 en BBN2 beschikbaarheidsmaatregelen
BIV score BBN  : 211
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
Toelichting  : De component verzorgd het management van verkeersregelinstallaties binnen de gemeente. De component ondersteung ook het aanleggen van netwerken met andere overheden om tot een integraal VRI management te komen in breder (bijvoorbeeld regionaal) verband.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : a2be59ff-2359-4bc0-b11b-26021bfb8c70
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : a2be59ff-2359-4bc0-b11b-26021bfb8c70
Object ID_nl  : a2be59ff-2359-4bc0-b11b-26021bfb8c70
Original ID  : id-a2be59ff-2359-4bc0-b11b-26021bfb8c70
Semanticsearch  : verkeersregelinstallatiecomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: