Burgerzakencomponent

Contextdiagram
Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k API voor het zoeken en raadplegen van BRP landelijke tabellen. Landelijke Tabellen BRP zijn coderingslijsten waarin gegevens zijn opgenomen die gebruikt worden voor de bijhouding van persoonsgegevens in het geautomatiseerde systeem van de Basisregistratie Personen (BRP). (ApplicationInterface) BRP Tabellen bevragen API StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken. (Constraint) MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG ApplicationComponent Gegevensver- werkingscomp- onent Applicatieservice voor het ondersteunen van diensten rondom de burgerlijke stand (ApplicationService) Ondersteunen van burgerlijke stand diensten ApplicationService Ondersteunen van documenten verstrekking ApplicationService Ondersteunen van Nederlandersc- hap diensten RealizationRelationship Aanbevolen Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship informatiestroo- m RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 14:33:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 14:33:06 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Burgerzakencomponent
Definitie     Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.
GEMMA type     Referentiecomponent
BBN     BBN 1 en risicoanalyse voor Integriteit
BIV score BBN     232
Beschikbaarheid     2
Beschikbaarheid     2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Integriteit     3
Integriteit     3 : Verlies, beschadiging, ongeoorloofde wijziging van informatie heeft een grote impact voor betrokkene(n).
Object ID     a69a3d2f-6129-423d-9e7b-12f82f1e6f66
Vertrouwelijkheid     2
Vertrouwelijkheid     2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen.
Object ID     a69a3d2f-6129-423d-9e7b-12f82f1e6f66
Object ID_nl     a69a3d2f-6129-423d-9e7b-12f82f1e6f66,a69a3d2f-6129-423d-9e7b-12f82f1e6f66
Original ID     id-a69a3d2f-6129-423d-9e7b-12f82f1e6f66
Semanticsearch     burgerzakencomponent
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:45.