Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Burgerzakencomponent

Contextdiagram
Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenco- mponent Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken. (Constraint) MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservice- s Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcreati- eservices Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenlo- gging API- standaard Functionaliteit voor het ondersteunen van diensten rondom de burgerlijke stand (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerlijke stand diensten ApplicationFunction Ondersteunen van documenten verstrekking ApplicationFunction Ondersteunen van Nederlanderscha- p diensten ApplicationComponent Gegevensverw- erkingscompon- ent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship informatiestroom Deze svg is op 14-09-2021 16:56:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2021 16:56:23 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Burgerzakencomponent
Definitie  : Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.
BBN  : BBN 1 en RA voor Integriteit
BIV score BBN  : 232
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 3
Integriteit (belangrijkste reden)  : 3 : Verlies, beschadiging ongeoorlo de wijziging van informatie heeft een grote impact voor betrokkene(n);
Object ID  : a69a3d2f-6129-423d-9e7b-12f82f1e6f66
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : a69a3d2f-6129-423d-9e7b-12f82f1e6f66
Object ID_nl  : a69a3d2f-6129-423d-9e7b-12f82f1e6f66
Original ID  : id-a69a3d2f-6129-423d-9e7b-12f82f1e6f66
Semanticsearch  : burgerzakencomponent
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):

Ontvangt gegevens van (1):

Specialiseert (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: