MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak
Contextdiagram
Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken. (Constraint) MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelco- mponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomp- onent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponen- t Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingencom- ponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenco- mponent Constraint MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct ApplicationService Statusupdate lopende zaken Constraint MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2 Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 23-04-2021 19:55:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2021 19:55:10 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak
Definitie  : Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken.
Specificaties  : https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/
Afkorting  : MO LZ
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/
Beheerder  : Logius
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: