MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak
Contextdiagram
Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenco- mponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomp- onent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenco- mponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelco- mponent Constraint MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5 Grouping Buitengemeent- elijke ketenstandaarde- n Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8 Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtuitwissel- ing berichtenbox burger Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingencom- ponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 22-04-2021 23:55:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2021 23:55:31 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak
Definitie  : Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid.
Specificaties  : https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/
Afkorting  : MO BB
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/
Beheerder  : Logius
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: