MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak
Contextdiagram
Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenc- omponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Grouping Buitengemeen- telijke ketenstandaar- den Constraint MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8 Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtuitwisse- ling berichtenbox burger Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 09-11-2022 18:12:20 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 18:12:20 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak
Definitie  : Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid.
Specificaties  : https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/
Afkorting  : MO BB
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/
Beheerder  : Logius
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:46.