Gegevensverwerkingscomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Gegevensverwerkingscomponent
Contextdiagram
ApplicationComponent Gegevensver- werkingscomp- onent API voor het loggen, opvragen, wijzigingen en verwijderen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenl- ogging API Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinf- ormatiecompo- nent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. (ApplicationComponent) Medewerker- registratiecom- ponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbe- heercompone- nt Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet. (ApplicationComponent) WRO- component Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 17-04-2024 12:47:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 12:47:54 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Gegevensverwerkingscomponent
Definitie    
GEMMA type     Basiscomponent
GEMMA type     Basiscomponent
Object ID     eaf1f39f-4033-4d2f-85d7-a67a38e5e508
Object ID     eaf1f39f-4033-4d2f-85d7-a67a38e5e508
Object ID_nl     eaf1f39f-4033-4d2f-85d7-a67a38e5e508,eaf1f39f-4033-4d2f-85d7-a67a38e5e508
Original ID     id-a189861c310a4bb9bea6b7edc0fe746f
Semanticsearch     gegevensverwerkingscomponent
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 apr 2024 om 17:52.