Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Gegevensverwerkingscomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Gegevensverwerkingscomponent
Contextdiagram
ApplicationComponent Gegevensver- werkingscomp- onent API voor het loggen, opvragen, wijzigingen en verwijderen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenl- ogging API Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. (ApplicationComponent) Medewerker- registratiecom- ponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinfo- rmatiecompon- ent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompone- nt Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden (ApplicationComponent) WRO- component Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeh- eercomponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcom- ponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenverv- oercomponent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 17-11-2021 09:03:49 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 17-11-2021 09:03:49 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Basiscomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Gegevensverwerkingscomponent
GEMMA type  : Basiscomponent
Object ID  : eaf1f39f-4033-4d2f-85d7-a67a38e5e508
Object ID  : eaf1f39f-4033-4d2f-85d7-a67a38e5e508
Object ID_nl  : eaf1f39f-4033-4d2f-85d7-a67a38e5e508
Original ID  : id-a189861c310a4bb9bea6b7edc0fe746f
Semanticsearch  : gegevensverwerkingscomponent
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: