Verwerkingenlogging API-standaard

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Verwerkingenlogging API-standaard
Contextdiagram
Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard ApplicationComponent Gegevensver- werkingscomp- onent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet. (ApplicationComponent) WRO- component Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbe- heercompone- nt Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinf- ormatiecompo- nent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. (ApplicationComponent) Medewerker- registratiecom- ponent Betaversie van de Contactmomenten API (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard RC2 API voor het loggen, opvragen, wijzigingen en verwijderen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenl- ogging API Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompo- nent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 25-07-2023 11:57:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-07-2023 11:57:49 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen
Toelichting   :  Met deze API-standaard wordt de wijze waarop de verwerking van gegevens van een object worden vastgelegd en ontsloten gestandaardiseerd. Een object kan hierbij een persoon zijn maar ook bijvoorbeeld een kadastraal object. Het doel van de API-standaard, en daarmee de vastlegging van verwerkingen in een logregistratie is het kunnen duiden van verwerkingen van objectgegevens. De standaard is niet bedoeld, en ook niet geschikt voor het maken van reconstructies van situaties en gegevens in systemen op een bepaald tijdstip in het verleden. Via implementatie van de API-standaard in persoonsgegevens verwerkende systemen kan invulling worden gegeven aan (een deel) van de AVG Verantwoordingsplicht.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
URL   :  https://vng-realisatie.github.io/gemma-verwerkingenlogging/
Beheerder   :  VNG Realisatie
Object ID   :  c158d9fc-6421-4d8a-8b2e-eaa33f43ecf8
Toelichting   :  Met deze API-standaard wordt de wijze waarop de verwerking van gegevens van een object worden vastgelegd en ontsloten gestandaardiseerd. Een object kan hierbij een persoon zijn maar ook bijvoorbeeld een kadastraal object. Het doel van de API-standaard, en daarmee de vastlegging van verwerkingen in een logregistratie is het kunnen duiden van verwerkingen van objectgegevens. De standaard is niet bedoeld, en ook niet geschikt voor het maken van reconstructies van situaties en gegevens in systemen op een bepaald tijdstip in het verleden. Via implementatie van de API-standaard in persoonsgegevens verwerkende systemen kan invulling worden gegeven aan (een deel) van de AVG Verantwoordingsplicht.
Object ID_nl   :  c158d9fc-6421-4d8a-8b2e-eaa33f43ecf8
Original ID   :  id-c158d9fc-6421-4d8a-8b2e-eaa33f43ecf8
Semanticsearch   :  verwerkingenlogging api-standaard
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 jul 2023 om 20:25.