Erfpachtrechtcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Erfpachtrechtcomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Erfpachtrechtcomponent
Definitie  : Component voor het registreren en beheren van erfpachten.
Toelichting  : De component ondersteunt het registeren van verleende en ontvangen subsidies inclusief de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt of ontvangen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : fa586b99-014f-4e71-9916-56be411c60e9
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : fa586b99-014f-4e71-9916-56be411c60e9
Object ID_nl  : fa586b99-014f-4e71-9916-56be411c60e9
Original ID  : id-956f2e8c63c54357a4db8480625889f1
Semanticsearch  : erfpachtrechtcomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: