Serviceregistercomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Serviceregistercomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Serviceregistercomponent
Definitie  : Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices
BBN  : BBN 2
BIV score BBN  : 222
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : belangrijk verlies van management control;
Toelichting  : De component registreert en ontsluit metagegevens over beschikbare services (bijv. aanroepadres, parameters, functies). Het component helpt om overzicht te houden over welke services, in welke vorm, aanwezig zijn en kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van hoe geavanceerd het systeem is biedt het ontwikkelaars en applicaties mogelijkheden om aan de hand van beschikbare services te kunnen gebruiken.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : belangrijk verlies van management control;
Object ID  : c39c9b8f-efb0-47b5-a288-fb7a8f57393e
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers significant verlies van motivatie van medewerkers;
Object ID  : c39c9b8f-efb0-47b5-a288-fb7a8f57393e
Object ID_nl  : c39c9b8f-efb0-47b5-a288-fb7a8f57393e
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: