IT-objectencomponent

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : IT-objectencomponent
Definitie  : Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten.
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 112
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase".
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : beperkt verlies van management control;
Object ID  : 18f98c1f-b811-4cc3-a9ce-60182262dfc5
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : 18f98c1f-b811-4cc3-a9ce-60182262dfc5
Object ID_nl  : 18f98c1f-b811-4cc3-a9ce-60182262dfc5
Original ID  : id-18f98c1f-b811-4cc3-a9ce-60182262dfc5
Semanticsearch  : it-objectencomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: