Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Archeologiecomponent

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Archeologiecomponent
Definitie  : Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : De component ondersteunt het registereren van archeologische vondsten (wat en waar).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 05ce3b90-af37-4e73-b280-540edd315897
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 05ce3b90-af37-4e73-b280-540edd315897
Object ID_nl  : 05ce3b90-af37-4e73-b280-540edd315897
Original ID  : id-05ce3b90-af37-4e73-b280-540edd315897
Semanticsearch  : archeologiecomponent
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: