BGT-beheercomponent

Contextdiagram
Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompo- nent Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties. (Constraint) Digimelding De Catalogi API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (ApplicationInterface) Catalogi API Het StUF-koppelvlak Geo BOR is een op StUF BG berichtcatalogus BOR en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BOR en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard wordt ook de naam StUF-Geo BOR berichtenverkeer gebruikt. (Constraint) Geo-BOR StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices IMGeo is het informatiemodel voor grootschalige topografie. (Constraint) IMGeo (BGT) StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG De gegevenscatalogus BGT is wettelijk verplicht en beschrijft de topografische objecten die bronhouders in ieder geval moeten leveren om tot een landsdekkend bestand te komen. (Constraint) Gegevenscata- logus BGT Het StUF-koppelvlak Geo BAG is een op StUF BG berichtcatalogus BAG en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BAG en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard worden ook de namen StUF-Geo BAG berichtenverkeer en BAG-IMGeo koppelvlak gebruikt. (Constraint) StUF- koppelvlak Geo BAG De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Berichtencatalogus StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT (Constraint) StUF Geo IMGeo Applicatieservice voor het beheren van BGT gegevens. (ApplicationService) Beheren van BGT gegevens RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Aanbevolen Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Deze svg is op 24-02-2024 08:19:47 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-02-2024 08:19:47 CET
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     BGT-beheercomponent
Definitie     Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).
GEMMA type     Referentiecomponent
BBN     BBN 1 en RA voor Integriteit
BIV score BBN     231
Beschikbaarheid     2
Beschikbaarheid     2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Integriteit     3
Integriteit     3 : Verlies, beschadiging, ongeoorloofde wijziging van informatie heeft een grote impact voor betrokkene(n).
Object ID     5f236166-7794-4cfa-9ff8-740ca549c130
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Object ID     5f236166-7794-4cfa-9ff8-740ca549c130
Object ID_nl     5f236166-7794-4cfa-9ff8-740ca549c130,5f236166-7794-4cfa-9ff8-740ca549c130
Original ID     id-5f236166-7794-4cfa-9ff8-740ca549c130
Semanticsearch     bgt-beheercomponent
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 09:12.