Zaaktypecataloguscomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Zaaktypecataloguscomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Zaaktypecataloguscomponent
Definitie  : Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 112
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus".
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : 3ef9cdd9-631c-4d3e-88c3-f756423d6314
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers significant verlies van motivatie van medewerkers;
Object ID  : 3ef9cdd9-631c-4d3e-88c3-f756423d6314
Object ID_nl  : 3ef9cdd9-631c-4d3e-88c3-f756423d6314
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):

Realiseert verplichte standaarden (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: