Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Overzicht standaarden

Op deze pagina het overzicht van alle standaarden die voorkomen in de GEMMA, oftewel de GEMMA standaardenlijst. In deze lijst worden twee statussen bijgehouden, ieder met zijn eigen betekenis:

 • De Standaardversie (status) geeft aan welke versie(s) van de standaard 'in ontwikkeling', 'in gebruik', 'teruggetrokken' of 'niet ondersteund' zijn. De beheerder van de standaard bepaalt wat de status van de standaardversies is.
 • De GEMMA status geeft aan of de standaard onderdeel is van de GEMMA standaardenlijst. VNG realisatie bepaalt of een standaard wel of niet wordt opgenomen en geeft daarbij de status aan:
  • 'in ontwikkeling'; opname in de GEMMA standaardenlijst nog nader bepalen
  • 'in gebruik'; standaard is onderdeel van de GEMMA standaardenlijst. Alleen standaarden met deze status worden gebruikt in de Softwarecatalogus
  • 'teruggetrokken'; de standaard heeft in de GEMMA standaardenlijst gestaan, maar behoeft geen actieve adoptieondersteuning meer (bv. SEPA)
  • 'niet ondersteund/in onderzoek'; de standaard is relevant voor de GEMMA standaardenlijst, maar het beheer van de standaard is niet formeel belegd;
Standaard Beschrijving Gradatie Standaardversie (status) Beheerorganisatie Compliancyvoorziening GEMMA status
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl. Eindproduct Logius Techniek en functionaliteit - testing In gebruik
AIG levering AIG levering - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hiermee het verzamelinkomen of belastbare jaarloon opvragen van personen (gebruiker: CAK). Eindproduct Belastingdienst In gebruik
AIG service AIG service - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hier mee terugmelden op de BRI. Eindproduct Belastingdienst In gebruik
ArchiMate Model Exchange File Format Met het AMEFF bestanduitwisselformaat kunnen architectuurtools ArchiMate architectuurmodellen met elkaar uitwisselen.
Toelichting: Architectuurtools kunnen een architectuurmodel exporteren naar het AMEFF uitwisselformaat. Dit exportbestand kan vervolgens worden geïmporteerd in een andere tool. De architectuurtool Archi (open source) is een voorbeeld van een architectuur met ondersteuning voor het AMEFF bestandsformaat. (http://archimatetool.com/)
Eindproduct The Open Group ArchiSurance case study In gebruik
BAG Bevragen BAG Bevragen biedt een koppelvlak waarop u uw software kunt aansluiten: * directe toegang tot alle gegevens uit de LV BAG; * gegevens op basis van levenscyclus of peildatum. Eindproduct Kadaster BAG-Bevragen-voorbeeldberichten In gebruik
BAG Compact BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG:
 • bevat de adressen van heel Nederland;
 • op basis van een vaste peildatum;
 • beschikbaar als eenmalige levering of abonnement.
Eindproduct Kadaster BAG Compact demobestand In gebruik
BAG Extract Kopie van de inhoud uit de LV BAG in XML formaat voor gebruik in eigen database. Eindproduct Kadaster BAG Extract testbestand In gebruik
BAG Grondslagen Catalogus Deze catalogus beschrijft per object ('objecttype') de gegevens ('attribuutsoorten') die krachtens de artikelen 19 tot en met 25 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in de adressenregistratie en gebouwenregistratie moeten worden opgenomen en definieert deze gegevens. Informatiemodel Kadaster In gebruik
BAG LV koppelvlak BAG LV koppelvlak is de op STUF LVBAG gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Eindproduct KING BAG conformiteitstoets In gebruik
BAG-GBA koppelvlak Het standaard koppelvlak BAG-GBA wordt toegepast voor de binnengemeentelijke synchronisatie van BAG-gegevens in de GBA. Deze maakt gebruik van StUF 2.04. Eindproduct KING XML Schemavalidatie In gebruik
BAG-WOZ testset De testset BAG-WOZ wordt toegepast voor de binnengemeentelijke synchronisatie van BAG-gegevens met de WOZ. De testset is gebaseerd op de standaard StUF BG berichtcatalogus BAG. KING In ontwikkeling
Betalen en invorderen services Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF.
Toelichting: Betalen- en invorderen services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van applicaties waar vorderingen uit ontstaan en applicaties die deze moeten invorderen. Door gebruik van gegevens uit kernregistraties en door met gestandaardiseerde koppelvlakken processen te integreren en gegevens uit te wisselen wordt voorzien in een efficiëntere invulling van de keten Betalen en Invorderen.
Eindproduct KING StUF Testplatform In gebruik
BMKL (Berichten Model Kabels en Leidingen) Koppelvlakspecificatie Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC service), onderdeel van Kadaster. Eindproduct Kadaster Certificering In gebruik
BRK Levering BRK Levering is de vervanging van de huidige Massale Output (MO). Eindproduct Kadaster In gebruik
BRT Levering Onder de verzamelnaam BRT Levering worden door het Kadaster diverse kaartproducten geleverd uit de Basisregistratie (kleinschalige) Topografie. Eindproduct Kadaster In gebruik
BRV Abonnementen BRV abonnementen - Met klanten die een abonnement (batch-levering) van de RDW afnemen, zijn afspraken gemaakt welke gegevens zij frequent in de vorm van een digitaal bestand willen ontvangen. Hierbij worden voornamelijk alleen de wijzigingen ten opzichte van een vorige situatie doorgegeven (het zgn. mutatieabonnement). Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV. Eindproduct RDW In gebruik
BRV Interactieve/online gegevensdiensten BRV Interactieve/online gegevensdiensten - Deze interactieve verstrekking kan plaatsvinden op basis van berichtenverkeer van en naar door de klant ontwikkelde applicaties. Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV. Eindproduct RDW In gebruik
CMIS Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). Halffabrikaat OASIS In gebruik
DigiD CGI koppelvlak Specificatie van het DigiD CGI koppelvlak. Webdiensten kunnen met DigiD communiceren met behulp van de in dit document beschreven mechanismen en bijbehorende API.
Toelichting: Logius adviseert om in plaats van deze standaard gebruik te maken van het SAML koppelvlak. Het SAML koppelvlak is de toekomstvaste standaard.
Eindproduct Logius DigiD ICT-beveiligingsassessment In gebruik
DigiD SAML koppelvlak Voor het aansluiten op DigiD wordt gebruik gemaakt van de SAML standaard. Deze specificatie beschrijft hoe de SAML standaard door DigiD gebruikt wordt en welke eisen er aan deze koppeling gesteld worden.
Toelichting: Het SAML koppelvlak is de toekomstvaste standaard. Logius adviseert deze standaard te gebruiken in plaats van het CGI-koppelvlak.
Eindproduct Logius DigiD ICT-beveiligingsassessment In gebruik
Digikoppeling adapter intern Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter Grondstof KING In gebruik
Digikoppeling ebMS Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. Grondstof Logius Digikoppeling portaal In gebruik
Digikoppeling Grote Berichten Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. Grondstof Logius In gebruik
Digikoppeling WUS Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. Grondstof Logius Digikoppeling portaal In gebruik
Digilevering koppelvlak Deze standaard bevat: a. Digikoppeling, en b. specificaties van de standaard waarmee welke basisgegevens geleverd worden (als eerste voor NHR). Zie verder de beschrijvingen bij deze standaarden. Eindproduct Logius Eigen OTAP voor Digilevering In gebruik
Digimelding Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties. Eindproduct Logius In gebruik
Digitoegankelijk De standaard voorziet in het toegankelijk maken van overheidswebsites.
Toelichting: Digitoegankelijk is de nieuwe naam voor de webrichtlijnen en is gebaseerd op de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. De EN 301 549 bevat de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0, die ervoor zorgt dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking. Digitoegankelijk is verplicht bij de bouw of aanschaf van een website of webapplicatie bedoeld voor burgers, bedrijven en andere overheden.
Eindproduct ETSI Toetsing webrichtlijnen In gebruik
DKIM DomainKeys Identified Mail Signatures (DKIM) koppelt een e-mail aan een domeinnaam met behulp van een digitale handtekening
Toelichting: Het stelt de ontvanger in staat om te bepalen welke domeinnaam (en daarmee welke achterliggende organisatie) verantwoordelijk is voor het zenden van de e-mail. Daardoor kunnen spam- en phishing-mails beter worden gefilterd (bron https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/dkim).
Grondstof IETF In gebruik
Documentcreatieservices Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. Eindproduct KING StUF Testplatform In gebruik
EN16931 / NL-CIUS (e-Factureren) Europese Norm voor e-factureren (EN16391) met de Nederlandse Core Usage Invoice Specification voor overheden (NL-CIUS). Deze inperking van de EU norm wordt aanbevolen voor overheden en wordt onder meer door het Simplerinvoicing netwerk volledig ondersteund. Indien u een ander kanaal gebruikt voor het e-factureren (netwerk of e-mail) dient u compliance aan de NL-CIUS zelf te verzekeren.
Toelichting: Overheidsorganisaties - waaronder gemeenten - en alle andere aanbestedende diensten zijn per april 2019 verplicht e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken.
Eindproduct Simplerinvoicing Zie EN16931-6. Bij gebruik van de NL-CIUS via Simplerinvoicing, kan het Access Point u deze validatie via Simplerinvoicing bieden. In gebruik
GBA koppelvlak Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA. Eindproduct RvIG GBA-V proefomgeving In gebruik
Gegevenscatalogus BGT De gegevenscatalogus BGT is wettelijk verplicht en beschrijft de topografische objecten die bronhouders in ieder geval moeten leveren om tot een landsdekkend bestand te komen. Informatiemodel Geonovum In gebruik
Gegevenscatalogus Handelsregister In de catalogus Handelsregister, wordt de inhoud van de registratie beschreven zoals deze zal gelden bij de wettelijk geregelde invoering in 2010. Informatiemodel KvK In gebruik
Gekwalificeerde elektronische handtekening Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een gekwalificeerd certificaat is gebruikt. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is juridisch gelijk aan een gewone handtekening. Grondstof In gebruik
GEMMA e-formulieren specificatie GEMMA e-formulier specificaties zijn opgesteld voor elektronische dienstverlening van gemeenten via het web. De GEMMA e-formulier specificaties beschrijven de vragen, de mogelijke antwoorden en aanvullende regels. De specificaties worden gebruikt voor web-formulieren voor de meeste gebruikte digitale gemeentelijke diensten. Bij elke GEMMA e-formulier hoort een XML-berichtschema (StUF-EF) Halffabrikaat KING In gebruik
GWSW Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor gegevensbeheer en -uitwisseling bij de gemeentelijk watertaken
Toelichting: Het GWSW biedt eenduidige definities van de objecten op het gebied van stedelijk waterbeheer en riolering, hun kenmerken en hun onderlinge relaties, inclusief alle daarbij relevante aanvullende informatie (kennis). Het GWSW is een semantische datastructuur (ontologie) met twee standaarduitwisselingsformaten: het GWSW.OroX (RDF) generiek voor alle vormen van uitwisseling, en het GWSW.RibX (XML) voor toepassing bij inspectie en reiniging. Meer informatie over het GWSW op <https://www.riool.net/gwsw>.
Informatiemodel Stichting RIONED Cirkeltest aan te vragen via gwsw@rioned.org In gebruik
GWSW.OroX Het OroX is het generieke uitwisselformaat ten behoeve van de uitwisseling volgens het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Het OroX is een specificatie binnen de universele semantische taal RDF/RDFS/OWL-2 (Turtle).
Toelichting: Dit op XML gebaseerde GWSW.RibX vervangt het verouderde SUF-RIB.
Eindproduct Stichting RIONED Validatie van OroX datasets In gebruik
GWSW.RibX Bij het informatiemodel GWSW is het uitwisselformaat GWSW.RibX vastgesteld specifiek voor opdrachtverlening en rapportage bij de inspectie en reiniging van riolen, kolken en putten.
Toelichting: Dit op XML gebaseerde GWSW.RibX vervangt het verouderde SUF-RIB.
Eindproduct Stichting RIONED Validator voor GWSW.RibX bestanden In gebruik
i-Spiegel exportspecificatie Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool. Eindproduct KING In gebruik
IFC IFC (Industry Foundation Classes) is een standaard voor uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen. Eindproduct buildingSMART Certificering In gebruik
iJw voor gemeenten Deze standaard bestaat uit de voor gemeenten relevante iJw berichten en een StUF envelop. Het berichtenverkeer voor iJW berichten tussen gemeenten en zorgaanbieders zal lopen via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. Voor het transport tussen het GGK van en naar gemeenten wordt de berichtinhoud verpakt in een StUF envelop welke op zijn beurt in het geval van webservices weer wordt verpakt in een Digikoppeling envelop. Voor de up- en downloadfunctionaliteit van het GGK is Digikoppeling niet relevant. Eindproduct Zorginstituut Nederland Groene Vink In gebruik
IM Bodembeheer en Archeologie De sectoren bodembeheer en archeologie maken gebruik van het uitwisselformaat SIKB0101. Dit uitwisselformaat ondergaat een transitie naar de NEN 3610. Hiervoor wordt het informatiemodel IM0101 ontwikkeld. Halffabrikaat SIKB In gebruik
IM Metingen IM Metingen is op initiatief van SIKB, IHW, TNO en Alterra ontwikkeld voor het gezamenlijke domein van 'metingen en waarnemingen'. IM Metingen is gebaseerd op de OGC-standaard voor observations & measurements. IM Metingen is volledig opgenomen in SIKB0101 versie 11. Halffabrikaat SIKB In gebruik
IMBOR Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT en IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte Informatiemodel CROW In gebruik
IMBRO Bodem en Ondergrond IMBRO zorgt voor een duurzame ontsluiting van kennis en informatie over onze bodem en ondergrond. IMBRO is gebaseerd op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610). Halffabrikaat Geonovum Validatie conformiteitstoets In gebruik
IMGeo (BGT) IMGeo is het informatiemodel voor grootschalige topografie.
Toelichting: IMGeo bestaat uit een verplicht deel (wettelijk deel behorend bij de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)) en een optioneel deel. Het optionele deel is toegevoegd, zodat bronhouders bij het opnemen van extra topografie ten opzichte van het verplichte deel dit allemaal op dezelfde manier kunnen doen. Met StUF-Geo IMGeo 1.1 als berichtstandaard kan uitwisseling plaatsvinden in de verticale keten van bronhouders - SVB-BGT - LV-BGT.
Halffabrikaat Geonovum Validatie en conformiteitstoets In gebruik
IMKAD Kadastrale percelen Het informatiemodel van de basisregistratie Kadaster. Het modelleert de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland en de rechten daarop van personen, die vastgelegd worden in stukken. Halffabrikaat Geonovum Validatie conformiteittoets In gebruik
IMKICH Cultuurhistorie Met IMKICH kan binnen het domein van de cultuurhistorie gestructureerde geo-informatie, maar ook informatie over ongestructureerde documentaire bronnen, eenvoudig worden vastgelegd, uitgewisseld en worden doorzocht. Halffabrikaat Geonovum Validatie en conformiteitstoets In gebruik
IMKL Kabels en Leidingen Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling ten behoeve van grondroerders werkzaamheden. Het IMKL is gekoppeld aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Halffabrikaat Geonovum Validatie en conformiteitstoets In gebruik
IMLG Landelijkgebied Objecten in het landelijk gebied worden op een eenduidige manier geïdentificeerd, beschreven, geclassificeerd en gerelateerd. Het model is ontwikkeld vanuit een tweetal belangrijke regelingen, de Bedrijfstoeslagregeling (BTR) en de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Voor de toekomst wordt het IMLG verder ontwikkeld als basis voor een nieuw geo-register voor het landelijke gebied dat voldoet aan de kwaliteitscriteria die worden gesteld bij subsidieverlening en voor integratie in de geo-informatie infrastructuur. Halffabrikaat Geonovum Validatie en conformiteitstoets In gebruik
IMNAB Natuurbeheer Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft het Informatiemodel Natuurbeheerplannen (IMNAB) gepubliceerd voor een goede landelijk uniforme uitwisseling van natuurgegevens. Halffabrikaat Geonovum Validatie en conformiteitstoets In gebruik
IMOOV Openbare orde en veiligheid Voor een soepele uitwisseling van geo-informatie tussen brandweer, politie en hulpdiensten tijdens een incident heeft Geonovum samen met de sector het informatiemodel voor geo-objecten binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (IMOOV) ontwikkeld. Halffabrikaat Geonovum In gebruik
IMRO Ruimtelijke Ordening Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden alle planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur (Wro instrumenten) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld. Om dit mogelijk te maken zijn de RO Standaarden 2008/2012 ontwikkeld. Halffabrikaat Geonovum Validatie en conformiteitstoets In gebruik
IMSW (Stedelijk Water) Het Informatiemodel Stedelijk Water bevat de deelverzameling Geo-gegevens van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), conform NEN 3610 Halffabrikaat Stichting RIONED In gebruik
IMWA Water Het Informatiemodel Water (IMWA) maakt de uitwisseling van geografische objecten en informatie in de sector Water mogelijk. Het model is opgezet als sectormodel onder het Basismodel Geo-informatie (NEN3610). Halffabrikaat Geonovum Validatie en conformiteitstoets In gebruik
IMWE Welstand Middels het Informatiemodel Welstand (IMWE) kan data uit welstandsnota's gestructureerd worden opgeslagen. IMWE is ontwikkeld naar analogie van het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO). Ook is een relatie gelegd met Informatiemodel Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (IMKICH). Halffabrikaat Geonovum Toolkit In gebruik
imZTC Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden.
Toelichting: De GEMMA Zaaktypecatalogus2 bestaat uit de volgende onderdelen:
 • het Begeleidend document,
 • de Referentie-zaaktype-beschrijvingen (Bezwaar behandelen, Subsidieaanvraag behandelen, etc.), die kunnen dienen als startpunt voor de uitwerking van eigen, daarvan afgeleide, zaaktypen,
 • een Sjabloon voor het specificeren van een zaaktype, ook te gebruiken voor het goede gesprek over de vertaling van een proces naar een zaaktype en voor het registreren van het zaaktype in een applicatie,
 • een gedetailleerd informatiemodel (InformatieModel ZTC2),
 • de vertaling daarvan naar een uitwisselformaat (StUF ZTC),
 • waardenlijsten voor de referentielijsten in IMZTC2 (i.c. generieke documenttypen),
 • een beschrijving van de wijze waarop de ZTC 2.0 beheerd wordt (het Beheermodel)
Informatiemodel KING In gebruik
Informatiemodel berichtenverkeer Digitale Bereikbaarheidskaart De Data Product Specificatie voor berichtenverkeer voor de voorziening Digitale Bereikbaarheidskaart. Informatiemodel DBK In gebruik
IPMV Het Informatie Publicatie Model Vergunningen beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van vergunningen op internet. Het beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen. Halffabrikaat Werkmaatschappij-KOOP In gebruik
IPv6 en IPv4 Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4. Let op: Om interoperabiliteit maximaal te waarborgen heeft College Standaardisatie 'pas toe of leg uit' van toepassing verklaard op de combinatie van IPv4 en IPv6. Een organisatie moet dus beide versies vragen bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst. Grondstof IETF Conformiteitstoetsing (vier vermelde testen) In gebruik
ISO 20022 Ook wel genoemd UNIFI (UNIverseel Financiele Industry-standaard berichtenschema) is de internationale standaard die het ISO platform definieert voor de ontwikkeling van financiele standaards. Halffabrikaat ISO In gebruik
iWmo voor gemeenten Deze standaard bestaat uit de voor gemeenten relevante iWmo berichten en een StUF envelop en is ontwikkeld om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. Het berichtenverkeer voor iWmo berichten tussen gemeenten en zorgaanbieders zal lopen via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. Voor het transport tussen het GGK van en naar gemeenten wordt de berichtinhoud verpakt in een StUF envelop welke op zijn beurt in het geval van webservices weer wordt verpakt in een Digikoppeling envelop. Voor de up- en downloadfunctionaliteit van het GGK is Digikoppeling niet relevant. Eindproduct Zorginstituut Nederland Groene Vink In gebruik
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid.
Toelichting: De inhoudelijke berichten worden via het ebMS-koppelvak van Digikoppeling aangeleverd. Het opvragen van geabonneerden kan via het WUS-koppelvlak, conform de 'bevraging'-variant van Digikoppeling of via de Abonnementservice: via het ebMS-koppelvlak van Digikoppeling. Zie koppelvlakspecificaties. Zie verder ook de info bij de Digikoppeling-standaarden.
Eindproduct Logius Testplan en pre-productieomgeving In gebruik
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken.
Toelichting: Dit koppelvlak heeft twee varianten, één gebaseerd op StUF en één op het eerder gedefinieeerde "eigen" formaat van MijnOverheid. Het opvragen van geabonneerden (Profielservice) kan via het WUS-koppelvlak, conform de 'bevraging'-variant van Digikoppeling. Zie koppelvlakspecificaties. Zie verder ook de info bij de Digikoppeling-standaarden.
Eindproduct Logius Testplan en pre-productieomgeving In gebruik
MijnOverheid WOZ-inzage koppelvlak MijnOverheid geeft burgers toegang tot berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken. Het koppelvlak WOZ-inzage is implementeerbaar voor afnemers (oa gemeenten, belastingsamenwerkingen of haar leverancier) om de WOZ gegevens beschikbaar te stellen aan burgers. Eindproduct Logius Testplan en pre-productieomgeving In gebruik
NEN 3610 Basismodel Geo-informatie NEN 3610 Informatiemodel Geonovum Validatie en conformiteitstoets Geo standaarden In gebruik
Norm beveiligingsassessment DigiD Voldoen aan de norm is verplicht voor elke DigiD aansluiting en wordt getoetst middels het ICT-Beveiligingsassessment DigiD.
Toelichting: De norm is een selectie van richtlijnen uit het document "ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties" (zie https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties.html) van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). In het kader van DigiD zijn de richtlijnen die de meeste impact hebben op de veiligheid van DigiD en de met DigiD ontsloten gegevens gekwalificeerd als de norm. De norm is vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overleg met Logius, de Rijksauditdienst, en het NCSC. Voldoen aan de norm is verplicht voor elke DigiD aansluiting (obv de aansluitvoorwaarden van Logius, zie https://www.logius.nl/ondersteuning/digid/#c8435) en wordt getoetst middels het ICT-Beveiligingsassessment DigiD. Afhankelijk van hoe producten van leveranciers zijn geïmplementeerd, zal in meer of mindere mate een aantal van de normen bij de leverancier getoetst moeten worden. Hiervoor kan een TPM worden opgesteld door een leverancier die betrokken is bij het ICT-Beveiligingsassessment DigiD van meerdere gemeenten. TPM staat voor "Third Party Mededeling". De leverancier kan d.m.v. een TPM als compliancy instrument, laten zien dat de normen waar hij verantwoordelijk voor is, ook echt in orde zijn. Wanneer de leverancier een Third Party Mededeling (TPM) oplevert, kan de auditor van de gemeente voor dit deel van de normen verwijzen naar deze TPM voor het ICT-Beveiligingsassessment DigiD.
Eindproduct Logius Verklaring Gereed voor ICT-Beveiligingsassessment DigiD In gebruik
ODF ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; Eindproduct OASIS ODF Validator In gebruik
OWMS De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van:
 • eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven;
 • lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben;
 • syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben.
Halffabrikaat Werkmaatschappij-KOOP In gebruik
PDF/A PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding'). Eindproduct ISO en NEN PDF(A) Validatie tools In gebruik
PDOK services Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) services is een portaal voor standaard kaartdiensten (dataservices). Het PDOK portaal biedt kaarten aan in de vorm van meerdere koppelvlakken en standaarden. Eindproduct Kadaster In gebruik
PIVA-V koppelvlak Koppelvlakspecificatie Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V) Eindproduct RvIG In gebruik
Popolo Popolo is een informatiemodel en gegevensuitwisselingsstandaard voor open raadsinformatie
Toelichting: De standaard specificeert informatiemodellen en uitwisselformaten voor mensen en organisaties, moties, stemmingen en vergaderingen.
Informatiemodel Geen In ontwikkeling
Prefill eFormulieren services Standaard services voor ontsluiten van basisgegevens voor het voorinvullen van e-Formulieren en eventueel andere systemen, gebaseerd op StUF. Prefill eFormulieren services is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het voorinvullen van GEMMA e-formulieren. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. Deze formulieren worden vooraf zover als mogelijk ingevuld met de gegevens die al bekend zijn in de eigen administratie. Eindproduct KING StUF Testplatform In gebruik
Regie- en zaakservices Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein.
Toelichting: De standaard ondersteunt:
 • dat er een gemeente-breed beeld geven van zaken die spelen in het sociaal domein;
 • het uitwisselen van gegevens t.b.v. het uitvoeren van deelplannen (zaken) via backoffice applicaties;
 • met het regiesysteem zicht hebben over de voortgang van de deelplannen;
 • in de rest van de gemeente zicht hebben of er een gezinsplan speelt als er een aanvraag binnenkomt.
Eindproduct KING StUF Testplatform In gebruik
RGBZ Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens.
Toelichting: Het RGBZ specificeert het gebruik van gegevens door de gemeente - maar ook door burgers en bedrijven - over de voortgang en afhandeling van zaken (en bijbehorende documenten) en het afleggen van verantwoording daarover.
Informatiemodel KING In gebruik
RIHa Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. Informatiemodel Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) In gebruik
RNI koppelvlak bijhouding Het "RNI koppelvlak bijhouding" wordt verder gespecificeerd zodra wetgeving rond is. RvIG Uitzoeken
RO Standaarden Onder de verzamelnaam RO Standaarden zijn de overige standaarden (naast IMRO) voor het Digitaal Uitwisselen van Ruimtelijke Plannen opgenomen. Geonovum Validatie Uitzoeken
RSGB Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. Informatiemodel KING In gebruik
RSGB bevragingen RSGB bevragingen is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het opvragen van gegevens zoals beschreven in het RSGB. De standaard bevat scherpe berichtspecificaties voor de meest gebruikte bevragingen in het gemeentelijk domein. Eindproduct KING StUF Testplatform In gebruik
Samenwerkende Catalogi De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties.
Toelichting: Samenwerkende Catalogi koppelt de productcatalogi van verschillende overheidsorganisaties. Voorbeelden van producten zijn het aanvragen van een vergunning of het aanvragen van een reisdocument. Deze data is doorzoekbaar door middel van de Zoekdienst van KOOP. De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is één van de bouwstenen van die Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Digitale Overheid.
Halffabrikaat Logius SCvalidator In gebruik
SAML De Security Assertion Markup Language (SAML), is een XML-gebaseerd raamwerk voor het communiceren van gebruikers authenticatie, rechten, en attribuut informatie. SAML biedt organisatie entiteiten de mogelijkheid om claims te maken over de identiteit, attributen en rechten van een subject (een entiteit welke vaak een menselijke gebruiker is) aan andere entiteiten zoals Internet applicaties of diensten. Deze standaard voor Identitymanagement wordt ook gebruikt binnen DigiD en eHerkenning. Grondstof OASIS Kantara Initiative - Interoperability Program In gebruik
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) Het Semantisch Model e-Factuur (SMeF) geeft een semantische beschrijving van de verschillende factuurelementen en legt deze expliciet vast voor het gebruik van elektronische facturatie. Op deze manier wordt semantische interoperabiliteit gegarandeerd. Informatiemodel Logius In gebruik
SETU Standaard voor het elektronisch berichtenverkeer in de branche van flexibele arbeid (HR-XML). Halffabrikaat SETU In gebruik
SGR Gegevensstandaard voor het werk en inkomen (SUWI) domein. SGR definieert structuur in de vorm van definities, formaten en mogelijke waarden van het gegevens voor de keten Werk en Inkomen. De standaard is vastgelegd in het Suwi-Gegevensregister (SGR). Informatiemodel BKWI In gebruik
SIKB0101 SIKB 0101 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer): Uitwisselen kwaliteitsgegevens van de bodem, inclusief geografische en administratieve gegevens. Eindproduct Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Controletool LIB-datasets bodem In gebruik
SIKB0102 Met SIKB0102 kunnen overheden en bedrijven gestandaardiseerde archeologische informatie uitwisselen.
Toelichting: Een opgravende instantie, overheidsorganisatie of een bedrijf dat archeologisch onderzoek en/of vondsten doet heeft een wettelijke plicht om binnen twee jaar na afronding van de opgraving de verzamelde informatie beschikbaar te stellen aan een aantal depots (landelijk, provinciaal en/of gemeentelijk). De structuur, het formaat en de waarden voor de digitale uitwisseling van deze informatie wordt beschreven in de SIKB0102-standaard.
Eindproduct Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Controletool LIB-datasets bodem In gebruik
SimplerInvoicing-UBL (e-Factureren) De SI-UBL e-factuurstandaard zoals belangrijke (internationale) marktpartijen van e-factuuroplossingen die hebben afgesproken in de Stichting Simplerinvoicing
Toelichting: De SI-UBL is gebaseerd op de de internationale standaard UBL. De standaard UBL-SI zal op termijn de standaard UBL-OHNL (gebruikt door Digipoort) vervangen.
Eindproduct Simplerinvoicing Certificering SI-UBL Compliance & listing op Simplerinvoicing-website In gebruik
SPF Sender Policy Framework (SPF) is een standaard voor het veiliger maken van email verkeer door het tegengaan van spam en phisingmail door misbruik van domeinnamen bij e-mail te voorkomen. Grondstof IETF Mailtest op internet.nl In gebruik
STARTTLS en DANE STARTTLS in combinatie met DANE gaan het afluisteren of manipuleren van mailverkeer tegen.
Toelichting: STARTTLS maakt het mogelijk om transportverbindingen tussen e-mailservers op basis van certificaten met TLS te beveiligen. Met de complementaire standaard DANE kunnen e-mailservers het gebruik van TLS bovendien afdwingen.
Grondstof IETF mailtest op Internet.nl In gebruik
STOSAG De STOSAG standaarden zorgen ervoor dat u het afvalinzamel-proces op verschillende plekken kan ontkoppelen, en daardoor flexibeler wordt
Toelichting: Door de STOSAG zijn inmiddels vijf standaarden ontwikkeld, waarvan vier betrekking hebben op een afzonderlijk proces van informatie uitwisseling en één op de technische informatie uitwisseling. De processen die momenteel in scope van de STOSAG standaard zitten zijn:
 • Communicatie tussen chipkaarten en (ondergrondse)verzamelcontainers met toegangsidentificatie.
 • Communicatie tussen bechipte minicontainers en identificatiesystemen op de inzamelwagen.
 • Communicatie tussen verzamelcontainerscontainers en back-office systemen.
 • Communicatie tussen de systemen op de inzamelwagen en back-office systemen.
Eindproduct STichting Open Standaarden Afval en Grondstoffen In gebruik
StUF BAG StUF BAG is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor het doorgeven van wijzigingen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan afnemende applicaties waaronder de Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
Toelichting: StUF BAG (voorheen StUF BG berichtcatalogus BAG) is gebaseerd op samengestelde berichten. Namelijk alle mutaties die samenhangen met één BAG-gebeurtenis zijn samengebracht in een samengesteld bericht. Op die manier is in deze standaard het gebeurtenisgeoriënteerd werken vormgegeven. Per samengesteld bericht/gebeurtenis kan de afnemende applicatie (bijvoorbeeld WOZ) dan een vast verwerking definiëren en deels automatiseren.
Eindproduct KING StUF Testplatform In gebruik
StUF BG StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. Halffabrikaat KING StUF Testplatform In gebruik
StUF EF StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden vervolgens via StUF-berichten gecommuniceerd met achterliggende applicaties. Deze StUF-berichten moeten voldoen aan de standaard. Eindproduct KING StUF Testplatform In gebruik
StUF Geo IMGeo StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT Eindproduct Geonovum StUF Testplatform In gebruik
StUF HR StUF-HR is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op het gegevenswoordenboek van het Handelsregister voor het leveren en opvragen van gegevens uit het HandelsRegister (NHR). Eindproduct Kamer van Koophandel In gebruik
StUF Jeugdzorg (CORV) De standaard specificeert de uitwisseling van gegevens in de justitiële jeugdzorgketen van gemeenten en Veilig Thuis-organisaties via de voorziening CORV met andere (justitiële) partijen in de Jeugdzorg. Eindproduct KING a.i. StUF Testplatform In gebruik
StUF Kadastrale mutatieservices Het koppelvlak Kadastrale Mutatieservices specificeert een set van standaardservices voor de binnengemeentelijke distributie in StUF van kadastrale mutaties zoals die door het Kadaster in de vorm van de BRK-levering verstrekt worden. Eindproduct KING StUF Testplatform In gebruik
StUF Kinderopvang StUF Kinderopvang is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het regulier verstrekken van gegevens over doelgroepouders aan de belastingdienst. De gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een registratie van de doelgroepouders, de gegevens worden verzameld door het Inlichtingenbureau en doorgestuurd naar de Belastingdienst in opdracht van SZW. Eindproduct Inlichtingenbureau In gebruik
StUF LVO StUF-LVO is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket. Eindproduct Min. van I&M en RWS Oefen- en inregelomgeving In gebruik
StUF onderlaag StUF onderlaag is een standaard waarmee berichtstandaarden kunnen worden opgesteld. De StUF onderlaag zelf beschrijft de generieke toepassing van de berichten en zegt niets over de specifieke gegevens die met de standaard gecommuniceerd kunnen worden, het biedt dus slechts een framework.
Toelichting: StUF voorkomt dat steeds opnieuw maatwerk ontwikkeld moet worden omdat het de vorm waarin deze gegevens moeten worden gecommuniceerd voorschrijft.
Grondstof KING StUF Testplatform In gebruik
StUF Participatieladder StUF Participatieladder is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de communicatie met de Participatieladder. De Participatieladder is ontwikkeld door de VNG. Er is een handige invoermodule. Met een paar korte vragen bepaalt u voor iedere klant het participatieniveau. uitvoering Lost Lemon Uitzoeken
StUF protocolbindingen StUF protocolbindingen beschrijft de afspraken voor het gebruik van StUF in combinatie met drie manieren van transport: via bestandsoverdracht, via transport op basis van WSDL 1.1 met SOAP 1.1 en http(s) als onderliggend transportmechanisme of via transport op basis van Digikoppeling (voorheen OSB). Grondstof KING StUF Testplatform In gebruik
StUF RIHa StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM). Eindproduct Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) StUF Testplatform In gebruik
StUF tax Stuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener.
Toelichting: Gemeenten, softwareleveranciers en dienstverleners hebben gezamenlijk afgesproken dat zij dit formaat gebruiken. Stuf-TAX is niet verankerd in regelgeving maar berust op onderlinge afspraken. In formele zin is de Waarderingskamer niet verantwoordelijk voor Stuf-TAX. Wel biedt de Waarderingskamer faciliteiten om de partijen bij elkaar te brengen.
Eindproduct Waarderingskamer In gebruik
StUF Wkpb StUF WKPB is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens door gemeenten en Kadaster met de Landelijke Voorziening voor de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken. Eindproduct Kadaster Protocol conformiteitstoets In gebruik
StUF WOZ StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten.
Toelichting: Naast de definitie van objecttypen en attributen (het gegevenswoordenboek WOZ) en de definitie van reguliere kennisgevingsberichten en vraag/antwoordberichten voor binnengemeentelijk gebruik, specificeert de standaard ook zogenaamde dienstberichten voor de optimalisering van binnengemeentelijke WOZ-werkprocessen.
Eindproduct Waarderingskamer Conformiteitstoets In gebruik
StUF WOZ LV koppelvlak StUF WOZ LV koppelvlak is een op basis van StUF WOZ sectormodel opgestelde standaard voor de specifieke berichtenuitwisseling met de landelijke voorziening WOZ.
Toelichting: De standaard omvat verder een aantal specifieke berichtencatalogi met name voor communicatie met services buiten de gemeentelijke organisaties. De belangrijkste berichtcatalogi zijn:
 • leveren van gegevens aan de LV WOZ;
 • vraag/antwoordberichten voor de LV WOZ;
 • services voor het gebruik van de landelijke taxatie-applicatie TIOX;
 • berichtcatalogus voor publicatie taxatieverslagen op mijnOverheid.
Eindproduct Waarderingskamer Conformiteitstoets In gebruik
StUF ZKN StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. Halffabrikaat KING StUF Testplatform In gebruik
StUF ZTC StUF Zaaktypen Catalogus (StUF ZTC) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Informatiemodel voor de Zaaktype Catalogus 2 (ZTC2).
Toelichting: Met deze berichten kunnen gegevens van een gehele zaaktypecatalogus met alle daarin aanwezige zaaktypen, informatieobjecttypen en besluittypen worden uitgewisseld maar ook gegevens van slechts één zaaktype. Het is meer dan alleen maar een nieuwe versie van de ZTC. Er is een Informatiemodel toegevoegd, er is een berichtstandaard bij gedefinieerd er zijn handreikingen bij en er is een verzameling van zaaktypen om mee te starten als gemeente in de maak.
Halffabrikaat KING StUF Testplatform In gebruik
StUF-koppelvlak Geo BAG Het StUF-koppelvlak Geo BAG is een op StUF BG berichtcatalogus BAG en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BAG en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard worden ook de namen StUF-Geo BAG berichtenverkeer en BAG-IMGeo koppelvlak gebruikt. Eindproduct Geonovum In gebruik
SuwiML berichtstandaard De SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein. Eindproduct BKWI In gebruik
SuwiML transactiestandaard De SuwiML Transactiestandaard beschrijft hoe de gestructureerde elektronische informatieuitwisseling in de Suwi keten is ingericht. Grondstof BKWI In gebruik
TMLO Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel). Informatiemodel Nationaal Archief In gebruik
Toezicht en handhaving services Standaard services voor ontsluiten gegevens voor de processen met betrekking tot Toezicht en Handhaving , gebaseerd op StUF. Toezicht en handhaving services is een op StUF-RIHa gebaseerde berichtenstandaard welke het mogelijk maakt complete en gebundelde gegevens uit basisregistraties in de keten en in het veld te gebruiken. De standaard is afgestemd op zaakgericht werken en andere StUF-standaarden. Eindproduct KING StUF Testplatform In gebruik
TOP10NL Topografie TOP10NL is een model voor het objectgerichte topografisch vectorbestand 1:10.000. Het model ondersteunt zaken als objectoriëntatie, unieke identificatie, was-wordt-detectie, naadloze database en temporele kenmerken. Ook meervoudige geometrie en de koppeling met andere nationale databases worden met TOP10NL mogelijk. Halffabrikaat Kadaster In gebruik
UBL-OHNL (e-Factureren) De UBL-OHNL standaard beschrijft de berichten voor inkopen van alle producten en diensten, met uitzondering van inhuur personeel.
Toelichting: De e-factuurstandaard UBL-OHNL zoals de rijksoverheid die heeft vastgesteld en gebruikt wordt in combinatie met Digipoort, de ICT-centrale voor berichtenverkeer met de overheid (dus uitsluitend Business2Government). UBL-OHNL bevat een aantal aanvullende velden die met name gericht zijn op het zakendoen met de Rijksoverheid. Zo wordt extra informatie vastgelegd over afleveradressen zijn er extra velden opgenomen voor adressering van vestiging en afleveradressen. UBL-OHNL is ontstaan in de tijd dat de SI-UBL nog niet bestond; daarom heeft de rijksoverheid een afwijkend UBL-profiel.
Eindproduct Logius Digipoort Compliance Suite In gebruik
VISI VISI is een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie. Halffabrikaat CROW VISI Toolbox In gebruik
Wabo-BAG services Standaard services voor het uitwisselen van informatie tussen Wabo- en BAG-systemen, gebaseerd op StUF. Wabo-BAG services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de koppeling van Wabo- en BAG-administraties met als doel de BAG-administratie tijdig op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Eindproduct KING StUF Testplatform In gebruik
XBRL XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een op XML (EXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet. Halffabrikaat XBRL International In gebruik
Zaak- en documentservices Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. Eindproduct KING StUF Testplatform In gebruik