TPOD BOPA

Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Standaard voor het Toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)
  • de kennisgeving moet in DROP worden aangeleverd, met gebruikmaking van het voor dit type kennisgeving bedoelde documenttype ‘beschikking / afhandeling met planafwijking’;
  • de in DROP gebruikelijke gegevens worden ingevuld, aangevuld met;
    • tekst van de kennisgeving. De tekst moet zijn ingedeeld overeenkomstig het voorschrift van DROP
    • GML-bestand: het bestand in GML-formaat waarin de geometrische begrenzing is vastgelegd van het perceel, perceelsgedeelte of gebied waarvoor de omgevingsvergunning is verleend
    • identificatie: de identificatie van de omgevingsvergunning zoals deze bekend is in het eigen systeem van het bevoegd gezag.
    • IMRO-id: de IMRO-identificatiecode van het ruimtelijk plan of de ruimtelijke plannen indien met de omgevingsvergunning wordt afgeweken van een ruimtelijk plan.
Toelichting   :  Toepassingsprofiel Kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
URL   :  https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD
Beheerder   :  Geonovum
Object ID   :  ddb98b86-0442-4fce-baf0-32169dbb85c8
Toelichting   :  Toepassingsprofiel Kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit
Object ID_nl   :  ddb98b86-0442-4fce-baf0-32169dbb85c8
Original ID   :  id-a6c17dc666ab40709471287c7dc54da2
Semanticsearch   :  tpod bopa
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 jul 2023 om 20:54.