StUF WOZ

Contextdiagram
StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten. (Constraint) StUF WOZ Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) StUF WOZ 03.13 Grouping Buitengemeen- telijke ketenstandaar- den Constraint StUF WOZ 03.12 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint StUF WOZ 03.11 Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ- taxatiecompo- nent Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ- voormeldingc- omponent RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-10-2023 10:26:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 10:26:37 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
Documentation   :  StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten.
Toelichting   :  Naast de definitie van objecttypen en attributen (het gegevenswoordenboek WOZ) en de definitie van reguliere kennisgevingsberichten en vraag/antwoordberichten voor binnengemeentelijk gebruik, specificeert de standaard ook zogenaamde dienstberichten voor de optimalisering van binnengemeentelijke WOZ-werkprocessen.
GEMMA status   :  In gebruik
Toelichting   :  Naast de definitie van objecttypen en attributen (het gegevenswoordenboek WOZ) en de definitie van reguliere kennisgevingsberichten en vraag/antwoordberichten voor binnengemeentelijk gebruik, specificeert de standaard ook zogenaamde dienstberichten voor de optimalisering van binnengemeentelijke WOZ-werkprocessen.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  Conformiteitstoets
Compliancy URL   :  https://www.kadaster.nl/web/formulier/WOZ-formulieren/Aanmelding-conformiteitstoets-LV-WOZ.htm
Beheerder   :  Waarderingskamer
Afkorting   :  StUF WOZ
URL   :  http://www.waarderingskamer.nl/basisregistratihttps://www.waarderingskamer.nl/basisregistratie-woz-lv-woz/technische-specificaties-lv-woz/
Object ID   :  bdb6a131-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  bdb6a131-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-bdb6a131-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  stuf woz
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 18:47.