StUF WOZ

Contextdiagram
StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten. (Constraint) StUF WOZ Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) StUF WOZ 03.13 Constraint StUF WOZ 03.12 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint StUF WOZ 03.11 Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ- voormeldingco- mponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ- taxatiecompon- ent RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 09-11-2022 03:12:28 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 03:12:28 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : StUF WOZ
Definitie  : StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten.
Specificaties  : http://www.waarderingskamer.nl/basisregistratihttps://www.waarderingskamer.nl/basisregistratie-woz-lv-woz/technische-specificaties-lv-woz/
Afkorting  : StUF WOZ
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.kadaster.nl/web/formulier/WOZ-formulieren/Aanmelding-conformiteitstoets-LV-WOZ.htm
Beheerder  : Waarderingskamer
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: