RO Standaarden

ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : RO Standaarden
Definitie  : Het planproces in de ruimtelijke ordening is volledig digitaal. Om uitwisseling van bestanden mogelijk te maken, zijn afspraken gemaakt: RO Standaarden. Iedereen die ruimtelijke plannen maakt, is verplicht deze standaarden toe te passen.
Specificaties  : https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : http://validator.ruimtelijkeplannen.nl/validator/validator/
Beheerder  : Geonovum
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: