IMRO Ruimtelijke Ordening

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > IMRO Ruimtelijke Ordening
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : IMRO Ruimtelijke Ordening
Definitie  : Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden alle planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur (Wro instrumenten) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld. Om dit mogelijk te maken zijn de RO Standaarden 2008/2012 ontwikkeld.
Specificaties  : https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden
Afkorting  : IMRO
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : http://www.geonovum.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-standaarden/toolkit-implementatie-ro-standaarden
Beheerder  : Geonovum
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 11:00.