Peppol en SimplerInvoicing (e-Factureren)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Peppol en SimplerInvoicing (e-Factureren)
Contextdiagram
Met Peppol gebruikt u een veilige, betrouwbare en interoperabele infrastructuur om facturen en orders uit te wisselen (verzenden en ontvangen). (Constraint) Peppol en SimplerInvoici- ng (e- Factureren) Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Software die gebruikt wordt bij het controleren van uitgevoerde werkzaamheden om te bepalen of het opgeleverde resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen en overige specificaties zoals beschreven in de opdracht. (ApplicationComponent) Keuringcompo- nent Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner- portaalcompo- nent Gebaseerd op UBL 2.0. (Constraint) SimplerInvoici- ng-UBL 1.0 De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) SimplerInvoici- ng-UBL (actueel) Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Gebaseerd op UBL 2.1 (Constraint) SimplerInvoici- ng-UBL 1.1 Het vanuit de OpenPeppol-verplichting te gebruiken berichtprofiel (Constraint) Peppol BIS Billing (actueel) Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 23-07-2023 18:20:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-07-2023 18:20:06 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Met Peppol gebruikt u een veilige, betrouwbare en interoperabele infrastructuur om facturen en orders uit te wisselen (verzenden en ontvangen).
Toelichting   :  De Nederlandse Peppolautoriteit ziet erop toe dat de toegelaten serviceproviders zich houden aan het Peppol-afsprakenstelsel.
GEMMA status   :  In gebruik
Toelichting   :  De Nederlandse Peppolautoriteit ziet erop toe dat de toegelaten serviceproviders zich houden aan het Peppol-afsprakenstelsel.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  Zie technische specificaties
Compliancy URL   :  https://peppolautoriteit.nl
Beheerder   :  Nederlandse Peppolautoriteit (NPa)
Afkorting   :  Peppol en facturen
URL   :  https://peppolautoriteit.nl
Object ID   :  e0787641-9e88-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl   :  e0787641-9e88-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID   :  id-e0787641-9e88-11e5-11ba-005056a85f9c
Semanticsearch   :  peppol en simplerinvoicing (e-factureren)
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 jul 2023 om 20:54.