Geo-BOR

Contextdiagram
Het StUF-koppelvlak Geo BOR is een op StUF BG berichtcatalogus BOR en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BOR en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard wordt ook de naam StUF-Geo BOR berichtenverkeer gebruikt. (Constraint) Geo-BOR Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR- component Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompo- nent Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Grouping Geo standaarden Grouping Binnengemee- ntelijke standaarden Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint Geo-BOR 1.1 RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 17-04-2024 08:20:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 08:20:35 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Geo-BOR
Definitie     Het StUF-koppelvlak Geo BOR is een op StUF BG berichtcatalogus BOR en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BOR en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard wordt ook de naam StUF-Geo BOR berichtenverkeer gebruikt.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     Geonovum
URL     https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo/geo-bor-berichtenverkeer-v11
Object ID     ab7867c4-16ef-494e-b2c3-4f04bc278f44
Object ID     ab7867c4-16ef-494e-b2c3-4f04bc278f44
Object ID_nl     ab7867c4-16ef-494e-b2c3-4f04bc278f44,ab7867c4-16ef-494e-b2c3-4f04bc278f44
Original ID     id-59096df13ff047c4a7480b01bfac5f28
Semanticsearch     geo-bor
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views


Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:52.