Digimelding

Contextdiagram
Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties. (Constraint) Digimelding Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratieco- mponent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG- beheercompone- nt Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompone- nt Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompone- nt Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Landelijke voorziening waar overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. De Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorzieningen (Digimelding BLT) is een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) kunnen inloggen om een melding in te voeren. (ApplicationService) Gegevensuitwis- seling meldingen De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden. Zie de website van de beheerder voor nadere informatie. (Constraint) Digimelding (actueel) Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) (ApplicationComponent) BRO - Basisregistratie Ondergrond Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldinge- n- registratiecompo- nent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 22-05-2021 17:00:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-05-2021 17:00:18 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : Digimelding
Definitie  : Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties.
Specificaties  : https://www.logius.nl/standaarden/digimelding/
Afkorting  : DMKS
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : 
Beheerder  : Logius
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: