i-Spiegel exportspecificatie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > i-Spiegel exportspecificatie
Contextdiagram
Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool. (Constraint) i-Spiegel exportspecific- atie Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementi- nformatiecom- ponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ- taxatiecompo- nent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG- beheercompo- nent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Uitbreiding I-Spiegel met BAG-WOZ deelobjectchecker. (Constraint) i-Spiegel exportspecific- atie 1.2 Constraint i-Spiegel exportspecific- atie 1.0 Constraint i-Spiegel exportspecific- atie 2.0 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 15-04-2024 07:46:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-04-2024 07:46:40 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     i-Spiegel exportspecificatie
Definitie     Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     i-Spiegel
URL     https://github.com/VNG-Realisatie/i-Spiegel
Object ID     b91c5891-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     b91c5891-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     b91c5891-8db0-11e3-67ab-0050568a6153,b91c5891-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-b91c5891-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     i-spiegel exportspecificatie
ArchiMate-views
Komt voor op view    


Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:26.