Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

STTR - Toepasbare Regels

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > STTR - Toepasbare Regels
Contextdiagram
Koppelvlakstandaard voor Toepasbare Regels (Constraint) STTR - Toepasbare Regels De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) STTR - Toepasbare Regels (actueel) Een REST API voor specifieke samengestelde services in de Registratie Toepasbare Regels. (ApplicationService) Samengesteld- e registratie toepasbare regels service Een REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels). (ApplicationService) Uitvoeren service Een service voor het uploaden en verifiëren van toepasbare regel-bestanden. (ApplicationService) Toepasbare Regels aanleveren Een REST API voor het raadplegen van de RTR (Register Toepasbare Regels) gegevens (werkzaamheden en activiteiten). (ApplicationService) Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen Een REST API voor het bepalen van het bevoegd gezag en behandeldienst op basis van de meegegeven activiteiten en locatie per verzoek. (ApplicationService) Verzoeksrouter- ing Een REST API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. (ApplicationService) Behandeldiens- t configuratie beheren Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (ApplicationService) Toepasbare Regels verifieren Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare- regelscompon- ent SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 30-06-2022 19:08:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 30-06-2022 19:08:13 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : STTR - Toepasbare Regels
Definitie  : Koppelvlakstandaard voor Toepasbare Regels
Specificaties  : https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/sttr-imtr/
Afkorting  : 
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : 
Beheerder  : Geonovum
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: